2015-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  NORKAR og NKKF – Jubileumsfeiring for begge

  Mye har skjedd i de siste 6 årene etter at registeret fikk status som nasjonalt kvalitetsregister. Utviklingen har vært kompleks og krevende, og for ildsjelene i registerets styre har ting tatt altfor lang tid. Vender vi blikket mot Sverige, er det omtrent slik som det må være for en svenske som ser på langrenn nå […]

  Les mer

 • Posted in:

  Diabetikernes risiko for å bli amputert – kan den reduseres?

  Økende pasientgruppe Pasienter med diabetes er en økende pasientgruppe i samfunnet vårt med mange og sammensatte problemstillinger. I vårt sykehus vil disse pasientene være innom de fleste av sykehusets avdelinger. Vi vet at en viktig risikofaktor er perifer arteriosklerose, diabetiske fotsår, fare for dyp infeksjon, utvikling av gangren og amputasjon. Forebyggende arbeid for å redusere […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fenestrerte og grenede stentgraft for suprarenale og thorakoabdominale aortaaneurismer

  Bakgrunn Pasienter med suprarenale aortaaneurismer (SAA) og thorakoabdominale aortaaneurismer (TAAA) har tradisjonelt blitt behandlet med åpen operasjon. Dette er store operasjoner som er beheftet med ikke ubetydelig mortalitet og morbiditet. Perioperativ mortalitet på 5-10 % er rapport fra høy-volum sentra og komplikasjoner som spinal ischemi forekommer omtrent like hyppig. Populasjonsbaserte studier har imidlertid vist betydelig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruktiv dyp venekirurgi

  1993 – Vi startet med anti-refluksoperasjon for primær og posttrombotisk dyp venøs insuffisiens.  1997 – Noen få år senere ble karkirurgisk avdeling involvert i en studie ved røntgenavdelingen og hematologisk avdeling om kateterbasert trombolyse for iliofemoral dyp venetrombose. Pilotstudien fra dette prosjektet ble publisert i 1999  og hovedstudien i 2004ii.  1999 – Med en ny hybrid […]

  Les mer

 • Posted in:

  Åpen eller kateterbasert behandling i karkirurgir

  Innledning I dag disponerer karkirurgene både åpne og endovaskulære teknikker for å behandle sykdommer i perifere arterier og vener. I Norkars årsrapport fra 2013 går det fram at de fleste pasientene med ischemi i underekstremitetene behandles med endovaskulære prosedyrer (1). Fra midten av 1990-årene kunne man behandle stadig flere abdominale aortaaneurismer med endovaskulære stentgraft, og […]

  Les mer

 • Posted in:

  NKKF 25 år

  I forbindelse med karkirurgiens år i 2009 ble det publisert en rekke oversiktsartikler i Tidsskriftet. Disse tok for seg de vanligste karkirurgiske sykdommene. I dette nummeret av Kirurgen går vi dypere inn i enkelte aktuelle problemstillinger. Karkirurgi har endret seg betydelig etter etableringen av endovaskulær behandling. Det medfører nye utrednings- og behandlingsforløp som krever et […]

  Les mer