2014-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kurs i laparoskopisk urologisk kirurgi ved Ahus

  Første kurs ble gjennomført 5. og 6. mai ved Akershus universitetssykehus. Kurskomiteen besto av Stig Müller, Frode S. Nilsen, Leif Erik Grønning og Anders Debes fra Ahus, Jarl Hovland fra Sykehuset Østfold, Fredrikstad og Hiten Patel fra UNN Tromsø.  Kurslokalet var på operasjonsavdelingen, i rommet ved siden av operasjonstuen. Første kursdag utførte vi en laparoskopisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  #UROJC

  Det er hovudsakleg ein artikkel om uro-onkologi, men andre aspekt i urologien er også dekte.  Det heile starta hausten 2012 då den Canadiske urologen, Dr. Michael Leveridge, diskuterte ein artikkel via twitter med hans kollegaer. Det vakte stor interesse og deltaking verda over, men begrensninga var at berre dei som følgde han kunne få med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsoverlevelse etter behandling av overgangsepitelkarsinom

  Tradisjonelt er svulster i nyrebekken eller ureter behandlet med nefroureterektomi. Gjennom de siste to tiårene har mindre invasive metoder som laparoskopi blitt benyttet i økende grad. Dette er særlig på grunn av lavere perioperativ sykelighet. I de siste årene har man også i økende grad benyttet rene endoskopiske metoder for behandling av utvalgte pasienter med […]

  Les mer