2014-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Prognostiske faktorer ved coloncancer

  Intro Coloncancer har historisk sett hatt en bedre prognose enn rektumcancer. Systematisk endringer i behandlingen for rektum-cancer har endret dette, og selv om begge kreftlokalisasjoner har hatt en bedring i langtidsoverlevelse, så er 5-års relativ overlevelse nå bedre ved rektumcancer hos både kvinner og menn1. Strukturelle endringer i utredning og behandling ligger til grunn for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av koloncancer

  Cancer recti Prinsippet bak TME er å definere «the holy plane» og ved skarp disseksjon fjernes hele den mesorektale fettputen. Man beholder derved integriteten til den viscerale fascien som omgir mesorektum. I Norge ble Rektumcancerregisteret etablert i 1993 og kunne dokumentere effektene av den «nye» kirurgiske teknikken som ble implementert i Norge fra 1994. Senere […]

  Les mer

 • Posted in:

  CTK i utredningen av pasienter med koloncancer

  Preoperative rutiner for koloncancerpasienter ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Pasienter med koloncancer henvises i store trekk til gastrokirurgisk avdeling på bakgrunn av  CTK i regi av primærlege har vist tumor Koloskopi har påvist tumor  Øyeblikkelig hjelp på grunn av ileus, perforasjon eller blødning Med unntak av øyeblikkelig hjelp pasientene, har vi innført som rutine ved OUS […]

  Les mer