2013-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kontinent urostomi hos barn

  Innledning Behandlingen av urininkontinens hos barn har endret seg de siste 20−30 årene med introduksjon av ren intermitterende kateterisering (RIK) av Lapides i 1972. Mitrofanoff introduserte i 1980 en transappendiculær metode for katetertømming av blæren (1). Dette førte senere til andre metoder for anleggelse av kateteriseringskanal. Mest brukt er anvendelse av ett eller to ileumsegmenter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Forhudssykdommer hos barn

  Den historiske forhud Forhuden er blitt omtalt i religiøse skrifter gjennom tusener av år. Omskjæring er opprinnelig en 5000 år gammel egyptisk tradisjon, og  man mener det var egyptiske prester som startet med dette for å markere seg som forskjellig fra resten av befolkningen. Tradisjonen spredte seg, og omskjæring ble snart praktisert av både jøder […]

  Les mer

 • Posted in:

  Duodenal- og pancreasskader hos barn

  Bukskader hos barn er overveiende forårsaket av stump traumemekanisme. Milt- og leverskader er dominerende, mens pancreas- og duodenalskader er sjeldent forekommende. De utgjør hver for seg mindre enn 10 % i de fleste materialene (1-3).  Symptomene ved skade av disse retroperitonealt beliggende organene kan være lite uttalt initialt (1, 3). Dette gjør at diagnose og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Pylorusstenose

  Bakgrunn Pylorusstenose er en av de vanligste kirurgiske tilstander hos spedbarn og forekommer hos 2-4 av 1000 levendefødte barn, fire ganger hyppigere hos gutter enn jenter. Hypertrofi av pylorusmuskulaturen hindrer passasje fra ventrikkel til duodenum og fører til oppkast. Årsaken er ukjent. Genetiske faktorer antas å spille en rolle da det er vanlig med flere […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastrostomi hos barn

  Bakgrunn  Kronisk syke barn kan utvikle spise- og ernæringsproblemer. I mange tilfeller har barnet behov for sondeernæring i en kortere eller lengre periode. Oftest gjelder det barn med nevrologiske tilstander som f.eks. cerebral parese, barn med hjertesykdom eller medfødte misdannelser. Spiseproblemer er ofte assosiert med medisinske problemer som aspirasjon, luftveisinfeksjoner, gastroøsofageal refluks og obstipasjon (1). […]

  Les mer

 • Posted in:

  Svelging av batterier hos barn

  Vårt inntrykk er at kunnskapen er for liten om hvor farlige slike litiumbatterier kan være for barn. Vi ønsker å belyse dette ved å omtale en pasient behandlet ved barnekirurgisk seksjon på OUS nylig for øsofagusskade forårsaket av et svelget litiumbatteri. Kasuistikk: 4 år gammel pike Pasienten var en 4-åring som ble innlagt på sykehus […]

  Les mer

 • Posted in:

  Øsofagusatresi

  Historie  Øsofagusatresi med distal fistel ble først beskrevet av Gibson i 1697. Han skildret et barn som var sultent, tok det som ble servert, men fikk pustebesvær ved svelging. Alt barnet svelget kom opp gjennom munn og nese. Obduksjon bekreftet diagnosen. I løpet av 1800-tallet ble flere tilfeller beskrevet, og i 1869 anbefalte Holmes operasjon. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Akutt skrotum hos barn

  Innledning Med akutt skrotum menes akutt oppståtte smerter i skrotum som ofte er ledsaget av hevelse eller rødme. I denne artikkelen presenteres de tre vanligste diagnosene ved akutt skrotum. Akutt skrotum er vanligvis et samlebegrep for tre tilstander; testistorsjon, epididymitt og torsjon av appendix testis/epididymis. Det er flere tilstander som gir et klinisk bilde av […]

  Les mer