2703, 2013

Lavgradige gliom – en hjernekirurgisk balansekunst

By |27. mars 2013|Nevrokirurgi|

Gliomer grad II-IV representerer et kontinuum av malignitet der lavere grader kan transformeres over i høyere grader over tid, såkalt malign transformasjon, og prognosen er sterkt knyttet til malignitetsgrad. Selv om grad I og II gliom rent semantisk er lavgradige, [...]

2503, 2013

Subaraknoidalblødning

By |25. mars 2013|Nevrokirurgi|

Årsaken til blødningen er i over 85 % av tilfellene ruptur av et intrakranialt aneurisme. Andre årsaker kan være blødning fra arteriovenøse malformasjoner (AVM) eller tumor, såkalt perimesencephal blødning (der det ikke foreligger noen vaskulær abnormalitet til grunn) eller traumer. [...]

2503, 2013

Håndtering av ikke-rumperte intrakranielle aneurismer

By |25. mars 2013|Nevrokirurgi|

I denne analysen må risiko for blødning veies mot risiko ved behandlingen. Dersom behandling ønskes gjennomført, kan både åpen kirurgisk metode med klipsligatur eller endovaskulær teknikk med innleggelse av coil og/eller stent være aktuelt. Enkelte ganger kombinerer man flere teknikker. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen