2013-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av nakkedegenerasjon med radikulopati og/eller myelopati; farlig kirurgi med dårlig resultat eller trygg kirurgi med godt resultat?

  Innledning Muskel-skjelettplager inklusive nakkesmerter er svært vanlig i befolkningen. Tiåret 2000-2010 ble av WHO definert som The Bone and Joint Decade (1). I en studie publisert av Bovim et al. der 10 000 nordmenn ble spurt om nakkesmerter, rapporterte 34 % at de hadde hatt nakkesmerter det siste året. 14 % rapporterte at de hadde […]

  Les mer

 • Posted in:

  Miltbevarende metoder ved laparoskopisk distal pancreasreseksjon

  Innledning Operativ behandling av sykdom i corpus og cauda pancreatis gjennomføres i økende grad minimalt invasivt med laparoskopisk distal pancreasreseksjon. Generelle fordeler ved dette inngrepet er kortere sykehusopphold1,2, raskere postoperativ rekonvalesens3 og forbedret estetisk resultat, sammenlignet med åpen distal pancreasreseksjon. På Intervensjonssenteret og Gastrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus utføres i dag nær sagt alle operasjoner […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endoskopisk assistert komponentseparasjon på Drammen sykehus

  Pasientgruppen med store bukveggsdefekter har manglet et tilfredstillende tilbud ved vårt sykehus (som ved mange andre sykehus). En engasjert overlege med interesse for dette fagfeltet dro til Bispebjerg hospital i København hos Dr. Haytham og kom tilbake full av inspirasjon og pågangsmot. Teknikken Komponentseparasjon er ingen ny teknikk. Den kalles også Ramirez prosedyre. Teknikken innebærer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk håndtering av gallegangs konkrementer

  Kirurgen har hatt en rekke flotte artikler om laparoskopisk kolecystektomi, både når det gjelder trygg disseksjonsteknikk, nytten av intraoperativ kolangiografi (IOK) og problemene rundt gallegangsstein [1,2,3]. Frekvensen av gallegangsstein ved rutinemessig bruk av IOK oppgis i litteraturen til 2-12 % [4] og var 5,2 % på Ullevål [2] tross en meget nitidig preoperativ utredningslogistikk. Trondsen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Funksjonell nevrokirurgi

  Funksjonell nevrokirurgi oppnås i ideelle tilfeller ved identifikasjon av det epileptiske fokus og reseksjon av samme med anfallsfrihet som resultat.  Alternativt kan man bedre anfallssituasjonen ved inngrep som har en lavere ambisjon, men som er effektive gjennom å hindre spredning av anfallsaktivitet fra sykt til friskt område i hjernen, fra syk til frisk hemisfære (callosotomi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannomer

  VS kan følges ubehandlet, opereres eller behandles med stereotaktisk strålekniv. I 1988 fikk Haukeland Universitetssykehus (HUS) landets første og eneste strålekniv, og vi har dermed et komplett behandlingstilbud med observasjon, strålekniv eller operasjon, suboccipitalt eller translabyrintært.  Ved den tverrfaglige ”acusticusgruppen” ved Nevrokirurgisk avdeling og Øre-Nese-Hals-avdelingen, har vi de siste ti år fulgt en behandlingsalgoritme basert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nevrokirurgi i Addis Abeba

  Etiopia har minimal dekning innen stort sett alle medisinske spesialiteter, og har store vansker med å utdanne sine egne. Dette betyr at bare en brøkdel av landets innbyggere får kvalifisert helsehjelp av legespesialist. Samtidig er behovet stort.  Nevrokirurgi representerer et høyspesialisert fagfelt der helsegevinsten for mange tilstanders vedkommende, er meget stor ved rett behandling. Sykdomspanoramaet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intra-operativ 3D ultralydbasert navigasjon og reseksjonskontroll i nevrokirurgi

  De konvensjonelle navigasjonssystemene er av begrenset verdi ettersom de baserer seg på preoperative MR eller CT bilder. Posisjonen til hjernevevet forandres når kirurgen begynner å operere ettersom hjernen er ganske bløt og ligger og flyter i cerebrospinalvæsken. Denne forandringen kalles i engelsk litteratur for «brain-shift». Kartet (de preoperative bildene) vil derfor stemme gradvis dårligere og […]

  Les mer