2012-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Erfaringer med preoperativ nyrearterieembolisering

  Bakgrunn Radikal fjerning av svulstaffisert nyre (radikal nefrektomi) med omkringliggende fettvev og Gerotas fascie (Fig. 1) er fortsatt gullstandarden i behandlingen av nyrecellekarsinomer (1), men nefronsparende kirurgi (partiell nefrektomi), der tumor fjernes med fri margin til normalt nyrevev, har for svulster  ≤ 4,0 cm i diameter, vist å ha likeverdige onkologiske resultater som ved radikal […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transcatheter Cardiovascular Surgery

  Temaet omhandler TAVI (”Transcatheter Aortic Valve Implantation”), TEVAR (”Thoracic EndoVascular Aortic Repair”) og intervensjon på mitralklaffen, hvorav MitraClip® er eneste tilgjengelige kommersielle alternativ (Figur 1). Transkateter kardiovaskulær kirurgi er ved de fleste sykehus et samarbeidsprosjekt mellom thoraxkirurger og invasive kardiologer for klaffeprosedyrer, og thoraxkirurger og invasive radiologer for TEVAR. Foredragsholderne bestod av internasjonale foredragsholdere med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Referat fra Brystkreftsymposium

  Memorial Sloan Kettering Cancer Center er kjent for mange som et av verdens best profilerte kreftsentra. Når det gjelder brystkreft, behandler de årlig ca. 3000 nye pasienter (i Norge behandles ca. 2700 nye pasienter årlig). De bidrar aktivt i flere store og anerkjente trials vedrørende brystkreftbehandling. De var også en vesentlig bidragsyter i den såkalte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Vinner av B. Braun prisen: Endovaskulær aortakirurgi. Seks års erfaring

  Karkirurgi har vært lokalisert på Sykehuset Innlandet på Hamar siden 1999. I mai 2006 begynte vi å utføre Endovascular Aortic Repair (EVAR) i tillegg til tidligere innført og vel innarbeidet åpen aortakirurgi med karproteser for behandling av Abdominale Aorta Aneurysmer (AAA). EVAR er en perkutan endovaskulær behandling med et stentgraft lagt inn via lysken og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Vinner av Medistim-prisen: Fjern iskemisk prekondisjonering ved koronarkirurgi

  Bakgrunn Iskemisk prekondisjonering er en metode hvor man utsetter kroppen for kortvarige perioder med iskemi for å beskytte den mot senere iskemisk skade. Det kalles fjern iskemisk prekondisjonering når man gjennomfører prekondisjoneringen på et annet organ enn det organet hvor man vil oppnå beskyttelse, for eksempel ved å utsette armen for korte perioder med redusert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ureterskadar og handsaming av desse

  Dette gjeld spesielt i Skandinavia med det relativt begrensa omfanget vårt av penetrerande skadar. Ved traumer utgjer ureterskadar mindre enn 1% av alle skadar i urinvegane [3]. Etter innføring av laparoskopiske og endourologiske prosedyrar, har førekomsten av desse skadane auka dei siste åra [4]. I denne artikkelen kjem vi til å gå gjennom eit materiale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Testikkeltorsjoner

  Introduksjon  Patofysiologi 1 av 4000 gutter under 25 år får hvert år testikkeltorsjon (1, 2). Testikkeltorsjon skjer hvis funiculus spermaticus torkvereres, slik at venøs tilbakestrømning hindres (Figur 1). Etter hvert vil trykket mellom arteriell og venøs side utjevnes, og arteriell blodtilførsel til testikkelen svekkes- eller opphører fullstendig.  Extravaginal torsjon er hyppigst hos nyfødte gutter, som […]

  Les mer

 • Posted in:

  EUREP 2012

  EUREP, ”The European Residents Education Programme”, er ett av EAU’s (den Europeiske urologforeningen) utdanningstilbud. Kurset er kun for utdanningskandidater som er i sitt siste år av spesialisering i urologi. Kurset hadde i år 10 års jubileum. Kurset har 360 plasser, arrangeres i Praha og varer i 6 dager. Kurset er også åpent for utdanningskandidater fra ikke-europeiske […]

  Les mer