2012-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Laparoskopisk «fellowship» i utlandet

  Mange velger å tilbringe en periode i utlandet i forbindelse med overlegepermisjon. Det finnes også muligheter for utenlandsopphold før opptjent rett til overlegepermisjon. Et ”fellowship” i utlandet gir en fantastisk mulighet for faglig fordypning og er lærerikt på alle måter. Fellowship Å jobbe i utlandet en periode er egentlig noe jeg alltid har kunnet tenkt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innføring, opplæring og implementering av laparoskopisk kirurgi

  Den operative teknikk må være en del av en helhetlig forståelse for etablering av det optimale pasientforløp basert på moderne anestesi, moderne perioperativ behandling og tilhørende minimal-invasiv kirurgisk teknikk. Da blir argumenter som økt bruk av operasjonstid mindre viktig fordi den investerte tiden på operasjonsstua er patofysiologisk riktig for pasienten og betales tilbake i form […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nefroptose

  Pasientkasuistikk En 35 år gammel slank kvinne tok kontakt med akuttmottaket pga. sterke smerter høyre flanke. Smerten strålte mot lysken og nedover på forsiden av høyre lår. Smerten var voldsom, og vedvarende. I tillegg hadde hun kvalme, men ikke oppkast. Hun hadde effekt av smertestillende i form av Voltaren og Buscopan. Smertelindringen ble gitt før […]

  Les mer

 • Posted in:

  Etnisitet

  Det 21. århundre har blitt kalt en æra av migrasjon. Raske endringer i befolkningen vil utvilsomt påvirke helse på komplekse måter. Selv om forholdet mellom migrasjon og helse er åpenbar, foreligger det ikke tilstrekkelig overbevisende data om dette grunnet manglende tall på migrasjonshelse i de fleste europeiske land. Undersøkelser fra mange europeiske land indikerer at […]

  Les mer

 • Posted in:

  Klassiske biomarkører vs. nye molekylær-biologiske tester i prognose og prediksjon ved adjuvant behandling av brystkreft

  1. Introduksjon Moderne behandling av brystkreft er tverrfaglig og multimodal. Kirurgi, strålebehandling og systemisk onkologisk terapi viderefører det additive behandlingsprinsipp fra Hippokrates [1]. Selv om operativ fjerning av primærtumor fremdeles er viktigst i primærbehandlingen av sykdommen er det takket være systematisk deteksjon og målrettet systemisk behandling at utsiktene for brystkreftpasienter er bedret de siste 20 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hvor ofte detekteres en ikke-sentinel-node positiv lymfeknute ved axilletoalett ved positiv sentinel-node?

  ”Sentinel lymph node biopsy” (SNB) er standard metode for staging av klinisk negativ axille ved brystkreft. Siden innføringen av denne teknikken, er konsensus å fortsette med komplementerende axilletoalett i de tilfellene der SNB er positiv (>0.2mm metastasefokus). Studier viser imidlertid at gjennomsnittlig kun 50 % av disse pasientene har gevinst av dette. Antallet synker med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi i axillen ved brystkreft

  Hvorfor er axillestatus så viktig? Axillestatus (N-status) har tradisjonelt vært og er fortsatt en svært viktig prognostisk faktor ved brystkreft. Dette illustreres i Figur 1, hentet fra JR Harris velkjente lærebok om brystsykdommer. Kurvene viser overlevelse for brystkreftpasienter relatert til antall positive lymfeknuter i axillen.   Om det er spredning til axillære lymfeknuter eller ikke, har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruksjon ved brystkreftoperasjoner

  Innledning Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i 2009 ble det registrert 2745 nye tilfeller (1). Omtrent halvparten av disse kvinnene får utført ablatio, resten blir behandlet med brystbevarende operasjon. Ved svulster større enn 4-5 cm eller multifokalitet, anbefales ablatio. På en konsensuskonferanse i regi av National Institutes of Health (NIH) […]

  Les mer