2012-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Nye implanterbare pumper ved alvorlig hjertesvikt

  Hjertesvikt er et stadig økende helseproblem med en insidens på 0,5 % og en prevalens på 1-2 % i den vestlige verden. Moderne hjertesviktmedisinering, resynkroniseringsterapi og intrakardial defibrillator har medført økt overlevelse og bedret prognose. Død på bakgrunn av koronarsykdom er halvert de siste år, mens død på grunn av alvorlig hjertesvikt er mer enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Medisinsk teknologisk forskning og samarbeid innen gastroenterologi

  Laparoskopisk kirurgi byr på en rekke utfordringer sammenlignet med åpen kirurgi. Dette fordi kirurgen mister muligheten til å anvende hendene direkte på pasientens organer. Kirurgen mister videre muligheten til å kjenne blodårer, svulster og steiner og kunne manipulere vev direkte. Laparoskopisk kirurgi er skånsom og har imidlertid en rekke fordeler for pasientene og samfunnet; kortere […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kateterbasert hjerteklaffbehandling

  Innledning I slutten av 1970 årene ble kateterbehandling av koronarsykdom introdusert, perkutan koronar intervensjon (PCI), og ble etter hvert den dominerende revaskulariseringsmetoden for koronar stenose. I 2000 ble den første kateterklaff implantert i pulmonal posisjon med transvenøs tilgang (1) og i 2002 rapporterte Cribier et al om den første kateterimplanterte aortaklaff, TAVI (transcatheter aortic valve […]

  Les mer