2012-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Medisinsk teknologisk forskning og simulering bidrar til økt pasientsikkerhet

  Mer enn 95 % av all medisinsk teknologi som brukes innenfor den norske helsesektor er utviklet internasjonalt. Import av teknologi og kunnskap er avgjørende for å oppnå kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Samtidig er det en målsetting at Norge selv utvikler kompetanse og teknologi innenfor områder der vi har spesielle forutsetninger, kompetanse, kan være i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Klinisk bruk av 3D-ultralyd

  Introduksjon Ultralydbilder lages ved å sende høyfrekvente lydbølger inn i kroppen for så å registrere ekkoene av disse. Basert på ekkoene kan man ved hjelp av matematiske beregninger gjenskape snittbilder av kroppen. Med tredimensjonal (3D) ultralydteknologi klarer man ved hjelp av en enkeltmåling å gjenskape en serie av snittbilder som til sammen utgjør et 3D-volum. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Tredimensionell laparoscopi

  Introduktion Alltsedan videolaparoscopet utvecklades under 1980-talet och möjliggjorde utförandet av komplexa kirurgiska ingrepp med laparoscopisk teknik, har en rask teknisk utveckling skett, både operativt, instrumentmässigt och visualiseringsmässigt (HD-teknik mm). Den hitintills längst drivna utvecklingen, daVinci-roboten, är ett master-slavesystem, där man saknar taktil feedback som vid konventionell handhållen laparoscopi. Detta nödvändiggör en exakt visualisering, varför daVinci-systemet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Navigasjonsteknologi blir benyttet innenfor stadig flere kliniske områder

  Navigasjonsteknologi brukes i dag innenfor noen kirurgiske områder som nevrokirurgi og ortopedi. Innenfor andre områder er behovene tilstede men erfaringene sparsomme og begrenset til forskningsmiljøenes kompetanse fordi det enda ikke finnes kommersielle løsninger. Ett av disse forskningsmiljøene er Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling i Trondheim som er et tverrfaglig samarbeid mellom St. Olavs […]

  Les mer

 • Posted in:

  Robotkirurgi

  DaVinci robotplattform ble installert på Radiumhospitalet i Oslo i desember 2004. Dette var starten på en helt ny kirurgisk æra på urologisk enhet på Radiumhospitalet. Fra å være en avdeling med utelukkende store, åpne tradisjonelle operasjoner, er det nå etter 7 år for det meste kikkhullsoperasjoner med DaVinci robot. Kort tid etter installasjon var utstyret […]

  Les mer

 • Posted in:

  Stenting av colonileus

  Colorectale stenter Preoperativ stenting av akutt malign colon-obstruksjon har de senere år vært en mye benyttet metode som alternativ til akutt kirurgi. Ved å stente, ofte dårlige kirurgiske kandidater, har en kunnet unngå akutt kirurgi; som innebærer en ikke ubetydelig morbiditet og mortalitet. I stedet har man kunnet operere pasientene elektivt, etter noe tid, når […]

  Les mer

 • Posted in:

  Evaluering av mikrosirkulasjon ved lappekirurgi med termografi

  Mennesket holder en konstant kroppstemperatur til tross for skiftende temperatur i omgivelsene. Dette er mulig fordi det er en fin balanse mellom varmeproduksjon og varmetap. Varmeproduksjon skjer ved metabolisme og muskelkontraksjon. Den produserte varmen transporteres videre gjennom kroppen via blodsirkulasjonen. Kroppens temperaturregulering, som holder kjernetemperaturen relativt konstant, er en komplisert prosess, og huden spiller en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innføringen av en-port laparoskopi ved AHUS

  Introduksjon En-port laparoskopi har lange tradisjoner innenfor operativ diagnostikk og behandling både i Norge og internasjonalt. Før innføringen av videolaparoskopien på 1990-tallet, var en-ports teknikk standard f.eks. ved sterilisering av kvinner. Begrensningen den gang var én arbeidskanal og bildekvaliteten fra kameraet. Ved innføringen av det digitale videolaparoskopet forsvant arbeidskanalen fra laparoskopet og ekstra porter ble […]

  Les mer