2011-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Robotassistert laparoskopisk utvidet lymfeglandeldisseksjon ved prostatakreft

  Innledning Radikal prostatektomi er effektiv behandling for pasienter med lokalisert prostatakreft [1].  Flere retrospektive, og noen mindre prospektive, studier har også vist at radikal prostatektomi er en utmerket behandling for de med lokalavansert prostatacancer (T3), ofte som del av et multimodalt onkologisk behandlingsopplegg. Pasienter med høyrisiko prostacancer er ofte utsatt for metastasering til lokoregionale lymfeknuter [1].  Lymfeknutemetastasering […]

  Les mer

 • Posted in:

  Thoraxkirurgisk symposium

  Under høstmøteuken ble det også i år arrangert et symposium i regi av Norsk thoraxkirurgisk forening (NTKF). Tema var «Minimally Invasive Cardiac Surgery». Hvilke kirurgiske inngrep som kommer inn under denne kategorien er diskutabelt, men den vanlige definisjonen er hjertekirurgi uten bruk av hjerte/lungemaskin eller tilgang uten sternotomi eller thorakotomi. Noen inngrep kan utføres på hjertet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hva innebærer ”trygg kirurgi”?

  De fleste som jobber klinisk har en formening om hva «trygg kirurgi» innebærer. Det kan knyttes til blant annet reduksjon av infeksjonsfare og feil side – feil sted og inngrep på feil pasient. Hva som faktisk bidrar til at kirurgiske inngrep foregår på en trygg måte i operasjonsrommet har så langt vært et lite utforsket […]

  Les mer

 • Posted in:

  Oppfølging etter operasjon for brystkreft

  Sammendrag Bakgrunn. Vi ville undersøke om pasientene vi opererer for brystkreft, blir fulgt opp etter Norsk Bryst Cancer Gruppe&#39s ( NBCG&#39s ) handlingsprogram. Spesielt var vi interessert i å finne ut om pasientene fikk tatt mammografi årlig etter operasjonen og om postmenopausale kvinner hadde skiftet endokrin behandling fra tamoxifen til aromatasehemmer etter to år. Materiale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Reseksjon for cancer ventriculi

  Sammendrag Bakgrunn. Hensikten var å rapportere total overlevelse ved reseksjon for adeno-karsinom i ventrikkelen ved Ullevål sykehus, i perioden 1982 til 2005. Materiale og metode. Retrospektiv undersøkelse hovedsakelig basert på journalgjennomgang av konsekutive pasienter med ventrikkelcancer. Opplysningene ble registrert i en database. Resultater. 81 pasienter med adenokarsinom ble resesert. Median alder ved diagnose var 70 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopiske operasjoner for endokrine pancreastumores

  Vi har i en tidligere utgave av Kirurgen presentert Rikshospitalets erfaringer med laparoskopiske reseksjoner av maligne pancreastumores (1). Pasienter med maligne lesjoner utgjorde en betydelig del av det samlede laparoskopisk pancreasmaterialet vi publiserte i 2010 (2). Den største histologiske gruppen i samlematerialet ble imidlertid utgjort av de endokrine svulstene. Endokrine pancreassvulster er en fellesbetegnelse for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Subtotal adrenalektomi

  Bakgrunn  Bilateral total adrenalektomi fører til komplett adrenokortikal insuffisiens som krever livslang og stressadaptert substitusjon av glukokortikoider og mineralokortikoider, mens tapet av binyremarg og den adrenale katecholaminproduksjonen ikke har kliniske konsekvenser. Den manglende produksjonen av binyrebarkhormoner gir risiko for å utvikle nedsatt livskvalitet og akutte og livstruende Addison-kriser. Mellom 25-50% av pasientene klager på redusert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av nevroendokrine svulster (NET)

  Denne korte oversikten er viet NET i gastrointestinal traktus (GEP-NET) og er på ingen måte fullstendig. Den fokuserer på nyere kunnskap om tynntarmscarcinoid (tynntarm-NET), nevroendokrine tumores i pankreas (PNET) og behandling av nevroendokrine levermetastaser. For mer fullstendig oversikt over diagnostikk og behandlingsalternativer henvises til oppdaterte guidelines som feks den nylig publisert av Nordisk Nevroendokrin Tumor […]

  Les mer