2011-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Hvordan behandle organtransplanterte pasienter som trenger annen kirurgisk behandling?

  Alle pasienter som er organtransplanterte må ha livslang immun-dempende behandling. Selv kortvarig suboptimal immunsuppresjon vil gi økt risiko for rejeksjon (avstøtning) av det transplanterte organ. Regelmessig monitorering av serumkonsentrasjon av immundempende medikamenter er derfor en viktig forutsetning for at transplanterte organer kan fungere tilfredsstillende over lang tid. Langvarig over-dosering av immunosuppressiv terapi kan gi alvorlige […]

  Les mer

 • Posted in:

  Organdonasjon fra avdød giver

  Da man i 1977 fikk “Forskrifter om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.” kunne donasjon også foretas når en person var erklært død som følge av opphørt cerebral blodsirkulasjon (DBD). Det muliggjorde bruk av andre organer til transplantasjon (hjerte, lunger, lever, pancreas) i tillegg til nyrer, og har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Regelverk ved organdonasjon og transplantasjon

  HistorikkProfessor Efskind og medarbeidere på Rikshospitalet utførte den første nyretransplantasjon i Norge (og Norden) i 1956. Det var da ingen lov eller annet regelverk som regulerte uttak av organer fra en person til behandling av sykdom hos en annen person. Det samme gjaldt selve organtransplantasjonen. I praksis fulgte man Den norske lægeforenings etiske regler (1, […]

  Les mer