2011-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Transplantasjon med nyre fra levende giver

  Incidensen for terminal nyresvikt i Norge er vel 100 per million innbyggere i 2010 (kilde Norsk Nefrologiregister). Nyretransplantasjon er den behandlingen som gir best overlevelse og livskvalitet. Målet er at alle pasienter som er medisinsk egnet for nyretransplantasjon skal få dette tilbudet. Tilgang på organer er den faktoren som først og fremst begrenser transplantasjonsaktiviteten. Helt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyre og levertransplantasjon hos barn

  Sammendrag Parallelt med utviklingen av nyre og levertransplantasjoner hos voksne, har det også foreligget et tilsvarende program for barn (< 16 år) på Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet.  Indikasjonsstilling og behandling av barn med behov for organtransplantasjon, inkludert den operative teknikk, avviker fra tilsvarende behandling hos voksne og byr på spesielle utfordringer.  Det foreligger derfor et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv nyretransplantasjon (MIKT) – første erfaring

  Fra 2004-2005 utviklet vi ved Rikshospitalet en &#39minimal invasiv metode&#39 for nyretransplantasjon (nyre-Tx); ikke tidligere beskrevet i litteraturen. Man benyttet en 7-9 cm lang incisjon, sentrert på iliaca-karene. Den omhyggelig preparerte nyren ble plassert i en tilpasset subperitoneal lomme lateralt for hudsnittet, og alle tre anastomoser ble sydd med nyren i denne posisjon. Reimplantasjon av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Tarm- og flerorgantransplantasjon ved kronisk tarmsvikt

  Kronisk tarmsvikt kan også oppstå når tarmen har normal lengde, men ikke har evne til å absorbere nødvendige næringsstoffer på grunn av motilitetsforstyrrelser, såkalt intestinal pseudoobstruksjon. Kronisk tarmsvikt utvikles kun ved sykdom eller skade av tynntarmen; tykktarmen kan man greie seg uten. Pasienter med kronisk tarmsvikt kan leve i mange år med akseptabel livskvalitet ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transplantasjon av pancreas øyceller

  Pancreas veier ca 70 g og har både eksokrin og endokrin funksjon. Det insulinproduserende vevet (Langerhanske øyceller) er klustere av celler som til sammen utgjør små mikroorganer med separat blodtilførsel som ligger spredt i bukspyttkjertelen og utgjør 1-2 % av bukspyttkjertelens vekt. Siden 1983 har Rikshospitalet utført helorgan pancreastransplantasjon, hovedsakelig i kombinasjon med nyretransplantasjon til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Pancreas-transplantasjon

  Fra 1982 har vi i Norge utført 274 “helorgan” PTx, mens kliniske øycelle-transplantasjoner først ble startet i 2001. De fleste PTx (246/274) er gjort i kombinasjon med nyretransplantasjon (KPTx) til diabetikere med terminal nyresvikt. Resultatene ved samtidig PTx og KPTx er meget gode, idet 80-85 % av pasientene er insulinfrie etter ett år, og ca. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Levertransplantasjon i Norge

  Levertransplantasjon er etablert behandling for akutt og kronisk leversykdom. Resultatene er svært gode. Ett og fem års pasientoverlevelse etter transplantasjon er over henholdsvis 90 % og 80 %. Levertransplantasjon er også et behandlingsalternativ for selekterte pasienter med primær lever/gallegangscancer og levermetastaser fra endokrine tumorer. Ved levermetastaser er det en forutsetning at det ikke foreligger ekstrahepatisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyretransplantasjon – kirurgisk perspektiv

  Innledning Pr. 31.12.2010 er det i Norge utført 6705 nyretransplantasjoner siden det nasjonale transplantasjonsprogrammet ble etablert i 1969. 38 % av disse inngrepene er utført med nyre fra levende giver. Aktiviteten er nær tredoblet etter innføring av cyclosporin A (CyA) som hjørnesten i den immunosuppressive behandling ved organtransplantasjon på begynnelsen av 1980-tallet. Gjennom denne perioden […]

  Les mer