2011-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Ventrikkelcancer i 2011

  RETTELSE: Ved en feil i sideoppsettet i Kirurgen nr. 3/2011 ble tabellen «Beliggenhet og glandelstasjoner» plassert på en måte som gir inntrykk av at dette er den nye eller den gjeldende inndelingen. Hensikten var kun å vise den gamle inndelingen som nå ikke gjelder lenger (se punkt 4 i teksten).   AJCC: American Joint Committee on […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kolecystektomi med rutinemessig intraoperativ kolangiografi

  Fra første del av 1990-tallet ble laparoskopi standardmetode ved kolecystektomi. Laparoskopisk kolecystektomi er et av de hyppigste gastrokirurgiske inngrep i Norge med en insidens på 11,8 per 10 000 kvinner og 4,4 per 10 000 menn (1). Den viktigste risikoen ved operasjonen er gallegangsskade som forekommer hos 0,1-0,95 % (2). Intraoperativ kolangiografi (IOK) kan benyttes […]

  Les mer

 • Posted in:

  Har gode ergonomiske instrumenter betydning ved laparoskopisk kirurgi?

  Laparoskopisk kirurgi er et område som har savnet gode løsninger når det gjelder instrumentenes ergonomiske egnethet. Industrien har vært mest opptatt av effekten på tuppen av instrumentene og mindre på kirurgens komfort og pasientens sikkerhet. I 2002 fikk jeg en henvendelse fra et designfirma i Trondheim med spørsmål om å evaluere design og ergonomi på […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk partiell nefrektomi – erfaringer fra Drammen Sykehus

  En betydelig økning i insidens av små nyretumores har tilkommet de siste årene. Dette skyldes i stor grad økt tilgjengelighet og bruk av stadig videreutviklet og forbedrede bildediagnostiske undersøkelser. Hos pasienter med små nyretumores ser man i tillegg økt prevalens av nyredysfunksjon (1). Sammenheng mellom nyresvikt og økt morbiditet og mortalitet, på grunn av annen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Status for laparoskopisk aortakirurgi i Norge

  Introduksjon Målet med laparoskopisk aortakirurgi (LAK) for aorta sykdommer/tilstander, aorto-iliakal obstruktiv sykdom (AIOS) og infrarenalt abdominal aortaaneurisme (AAA), er å oppnå en bedre livskvalitet umiddelbart etter operasjonen. Laparoskopisk kirurgi viser i randomiserte kontrollerte studier å gi mindre postoperative smerter, mindre postoperative komplikasjoner, raskere normalisering av tarmfunksjonen, kortere liggetid på sykehus og en raskere rekonvalesens enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  WHOs ”Safe Surgery checklist” i Norge

  Kirurgen har tidligere omtalt WHO’ initiativ for å innføre bruk av sjekkliste for Trygg Kirurgi. Bård Røsok skriver i en kommentar at NKF i utgangspunktet stiller seg positiv til implementering, men at de foreløpige erfaringene tyder på at listen ikke umiddelbart oppfattes som et nytt verktøy som ukritisk bør implementeres, og at det har vært […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bedre traumebehandling

  Originalartikkel: * Groven S, Eken T, Skaga NO, Roise O, Naess PA, Gaarder C. Long-Lasting Performance Improvement After Formalization of a Dedicated Trauma Service. J Trauma. 2011; 70(3): 569-74. Bakgrunn Organisering av traumebehandling i regionale systemer gir bedre pasientbehandling og økt overlevelse. Det er imidlertid få studier som har evaluert intrainstitusjonell kvalitetsforbedring i traumebehandling. I 2005 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bruk av transplantasjonskirurgiske teknikker ved annen kirurgi

  Det eksisterer imidlertid fra 2007 en europeisk sertifisering under UEMS/European Board of Surgery (1). Fagfeltet transplantasjonskirurgi inneholder vesentlige elementer fra karkirurgi, gastroenterologisk kirurgi samt urologi. De store tekniske fremskritt som har funnet sted innenfor transplantasjonskirurgien også hatt stor påvirkning på andre kirurgiske disipliner. Tydeligst ser man dette innenfor utviklingen av moderne hepatobiliær kirurgi.   Transplantasjonskirurgiske teknikker Det […]

  Les mer