2011-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Nettsky skal gi bedre trening i laparoskopisk kirurgi

  Det norske simulatorselskapet SimSurgery AS vil, sammen med kirurger og teknologer ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og SINTEF, utvikle nye metoder for simulatorbasert trening og opplæring av laparoskopiske ferdigheter. I dette forskningsprosjektet, som er støttet av Forskningsrådet gjennom programmet VERDIKT, ønsker prosjektgruppen å sette nye standarder for distribuert læring av kirurgiske ferdigheter. Opplæring av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv operasjonsmetode med primær hyperparatyreoidisme

  Oppsummering: – Minimal invasiv teknikk er den foretrukne operasjonsmetoden ved primær hyperparathyroidisme. – Det er en stor fordel om operatør kan gjøre preoperativ ultralydundersøkelse for å lokalisere adenomet. – Når man har lokalisert adenomet på forhånd, er dette i øvede hender en sikker operasjonsteknikk med godt resultat, lav komplikasjonsrisiko og kort operasjonstid. – Samfunnsøkonomisk er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Computerassistert laparoskopisk kirurgi på barn

  Inledning Historiskt har den öppna operationstekniken dominerat, men sedan nästan tjugo år tillbaka bedrivs även barnkirurgi med laparoskopisk teknik. Vid de flesta barnkirurgiska enheterna i Skandinavien är det en väl etablerad verksamhet som rutinmässigt används för bland annat fundoplikationer, appendektomier, diagnostik och behandling av icke palpabel retentio testis och cholecystektomi. På färre kliniker bedrivs även […]

  Les mer

 • Posted in:

  Varicekirurgi

  Varicekirurgi är ett av kirurgins mest frekventa ingrepp och handläggs mycket variererande i olika delar av Norge. Dagens behandlingsresultat med mycket höga recidivtal beror på bristfällig preoperativ utredning som resulterar i inadekvat kirurgi. Det är helt nödvändigt och hög tid att optimalisera preoperativ diagnostik og kirurgisk teknik vid behandling av denna pasientgrupp. Varicer kan innebära […]

  Les mer

 • Posted in:

  Cytoreduktiv kirurgi og intraoperativ cellegift

  Behandlingen av peritoneal carcinomatose har endret seg fra palliasjon til en aggressiv, aktiv kirurgisk håndtering. Behandlingen gis i Norge på Radiumhospitalet som ny landsfunksjon (L-OUS-22). Virksomheten ble startet med modellsykdommen pseudomyxoma peritonei i 1994 og har fortsatt med carcinomatose fra colorectal cancer og abdominalt mesoteliom de siste årene. I 2010 ble 60 pasienter operativt vurdert, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi ved cancer recti

  Cancer recti 1906-1993Det var en milepæl da sir Ernest Miles introduserte rectumamputasjon for cancer recti for 105 år siden. Selv om flere pasienter kunne opereres, og selv om hans forståelse av kreftkirurgi som noe mer enn å fjerne primærtumor ble omsatt i klinisk praksis, så forble prognosen ved denne sykdommen dårlig. Det neste fremskrittet kom […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk teknikk ved behandling av colon-cancer

  I tidsskriftets temahefte om colorectal cancer i 2007 forsøkte vi å gi en oversikt over prinsippene for kirurgisk behandling av colon-cancer(1). I denne artikkelen gis en oppdatering med referanser til nyere studier vedrørende to emner som det fortsatt er uenighet om, og som praktiseres forskjellig i Norge – 1. omfanget av lymfeknutedisseksjonen og 2. disseksjonen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Coloncancer – et satsningsområde

  Tradisjonelt har pasienter med rectumcancer hatt dårligere prognose enn pasienter med coloncancer, med større risiko for både lokale residiv, oftere metastaser og dårligere overlevelse(1). Bill Heald fra England viste i 1982 at ved å anvende en ny operasjonsmetode, total mesorectal eksisjon (TME), oppnådde man en betydelig reduksjon av lokale residiv, ned mot 4%(2). Lokale residiv […]

  Les mer