2011-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Leverkirurgi ved hepatocellulært carcinom

  Det er velkjent at hepatitt B, C og alkoholindusert levercirrhose kan føre til HCC. De fleste av pasientene som henvises OUS har ikke levercirrhose, men frekvensen av pasienter med leversykdom som opereres har økt fra 10% til 35% de siste 20 år (1,2 ). Karakteristisk for HCC hos norske pasienter er at svulstene ofte er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi ved spiserørskreft

  I samarbeid med Helsedirektoratet har faggrupper innen Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) utarbeidet nasjonale retningslinjer for en rekke kreftformer innen mage-tarm-systemet. For spiserørskreft har man hatt slike retningslinjer siden 2007, og de foreligger nå i revidert utgave (1). I Norge diagnostiseres årlig omkring 200 nye tilfeller med kreft i spiserøret. Insidensen har vært jevnt økende, […]

  Les mer