2011-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Vitaminmangel etter fedmekirurgi

  Det utføres nå mer enn 1000 fedmeoperasjoner per år i Norge. Gastrisk bypass og andre fedmeoperasjoner gir betydelig vektreduksjon og bedring av fedmerelaterte sykdommer som type 2 diabetes, men kan også føre til ernæringsmessige komplikasjoner. Vitaminmangel hos pasienter som opereres for sykelig overvekt er tema i en ny doktorgradsavhandling fra Oslo universitetssykehus Aker (1). Avhandlingen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Titaninplantat ved kontinent ileostomi

  • Kontinent ileostomi gir hos mange en vesentlig bedre livskvalitet sammenlignet med en vanlig stomi. • Komplikasjonene med konvensjonelle kontinente stomier er i høy grad knyttet til nippelventilen og pga. dette brukes metodene stadig sjeldnere. • En klinisk studie pågår nå i samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus, OUS og OstomyCure AS, Norge. Målet er å skape […]

  Les mer

 • Posted in:

  Malign tarmobstruksjon

  Malign tarmobstruksjon defineres som delvis eller fullstendig obstruksjon av mage-tarm-kanalen som følge av maligne svulster; enten en primærtumor, et loko-regionalt residiv eller metastaser. Mens primære maligne obstruksjoner vanligvis er forårsaket av svulster utgående fra mage-tarm-trakten, skyldes de sekundære tarmobstruksjoner oftere andre intra-abdominale svulster (for eksempel ovarialcancer), eller intra-abdominal manifestasjon av ekstra-abdominale kreftsykdommer (for eksempel malignt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Stentbehandling ved GI cancer

  Avlastning av maligne stenoser i fordøyelseskanalen med innleggelse av stent har blitt en viktig del av den palliative behandlingen. Behandling med stent kan også vurderes om det oppstår komplikasjoner til selve kreftsvulsten eller som følge av kreftbehandling; fisteldannelse, perforasjon, postoperative strikturer og lekkasje. I slike tilfeller vil gjerne andre stenttyper med andre egenskaper bli benyttet. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Palliativ kirurgi

  Årlig diagnostiseres vel 28 600 nye krefttilfeller i vårt land. Kreft i mage-tarm trakten, inkludert pankreas, galleveier og lever, utgjør om lag 21% av disse (1). Kirurgisk reseksjon av tumor(er) er ikke mulig for alle pasienter, og palliativ kirurgi kan være indisert for å bedre livskvalitet eller lindre symptomer. Kirurgisk reseksjon av tumor er basis […]

  Les mer

 • Posted in:

  Moderne behandling av colorektale levermetastaser

  Hvordan oppdages sykdommen?Pasienter med colorectale levermetastaser oppdages hovedsakelig på tre måter: 1. Utredning for colorectalcancer, og som ledd i utredningen gjøres undersøkelse av leveren som påviser synkrone metastaser.2. Kontroll for colorectal cancer eller levermetastaser og undersøkelse av leveren påviser levermetastaser.3. Funn i lever i forbindelse med undersøkelse av annen årsak. Pasienter med levermetastaser fordeler seg […]

  Les mer

 • Posted in:

  Retroperitonale bløtdelssarkomer

  OppsummeringPasienter med retroperitoneale sarkomer er sjeldne og representerer både diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Det begrensede antallet pasienter og rekrutteringssvikt til kliniske studier tilsier at alle pasienter med retroperitoneale sarkomer bør vurderes for inklusjon i en forskningsprotokoll. Høygradig malign tumor og tumoraffeksjon av margin (makroskopisk eller mikroskopisk), ruptur av tumor i operasjonsfeltet, og lav-volum sentre er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av GIST

  Gastrointestinal stromal tumor (GIST) er en sjelden type svulst i fordøyelseskanalen. Like fullt er den en nyttig modell for forståelse av moderne onkologisk behandling. Et Pubmed-søk etter «gastrointestinal stromal tumor» for perioden 1991-2001 gir 79 treff, mens det for den siste tiårsperioden fram til 2010 er 1399 treff. Denne store økningen skyldes nok først og […]

  Les mer