2904, 2011

Malign tarmobstruksjon

By |29. april 2011|Gastrokirurgi|

Malign tarmobstruksjon defineres som delvis eller fullstendig obstruksjon av mage-tarm-kanalen som følge av maligne svulster; enten en primærtumor, et loko-regionalt residiv eller metastaser. Mens primære maligne obstruksjoner vanligvis er forårsaket av svulster utgående fra mage-tarm-trakten, skyldes de sekundære tarmobstruksjoner oftere [...]

2804, 2011

Stentbehandling ved GI cancer

By |28. april 2011|Gastrokirurgi|

Avlastning av maligne stenoser i fordøyelseskanalen med innleggelse av stent har blitt en viktig del av den palliative behandlingen. Behandling med stent kan også vurderes om det oppstår komplikasjoner til selve kreftsvulsten eller som følge av kreftbehandling; fisteldannelse, perforasjon, postoperative [...]

2804, 2011

Palliativ kirurgi

By |28. april 2011|Gastrokirurgi|

Årlig diagnostiseres vel 28 600 nye krefttilfeller i vårt land. Kreft i mage-tarm trakten, inkludert pankreas, galleveier og lever, utgjør om lag 21% av disse (1). Kirurgisk reseksjon av tumor(er) er ikke mulig for alle pasienter, og palliativ kirurgi kan [...]

2804, 2011

Moderne behandling av colorektale levermetastaser

By |28. april 2011|Gastrokirurgi|

Hvordan oppdages sykdommen?Pasienter med colorectale levermetastaser oppdages hovedsakelig på tre måter: 1. Utredning for colorectalcancer, og som ledd i utredningen gjøres undersøkelse av leveren som påviser synkrone metastaser.2. Kontroll for colorectal cancer eller levermetastaser og undersøkelse av leveren påviser levermetastaser.3. [...]

2704, 2011

Retroperitonale bløtdelssarkomer

By |27. april 2011|Gastrokirurgi|

OppsummeringPasienter med retroperitoneale sarkomer er sjeldne og representerer både diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Det begrensede antallet pasienter og rekrutteringssvikt til kliniske studier tilsier at alle pasienter med retroperitoneale sarkomer bør vurderes for inklusjon i en forskningsprotokoll. Høygradig malign tumor og [...]

2704, 2011

Kirurgisk behandling av GIST

By |27. april 2011|Gastrokirurgi|

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) er en sjelden type svulst i fordøyelseskanalen. Like fullt er den en nyttig modell for forståelse av moderne onkologisk behandling. Et Pubmed-søk etter "gastrointestinal stromal tumor" for perioden 1991-2001 gir 79 treff, mens det for den [...]

2704, 2011

Kirurgi ved spiserørskreft

By |27. april 2011|Gastrokirurgi|

I samarbeid med Helsedirektoratet har faggrupper innen Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) utarbeidet nasjonale retningslinjer for en rekke kreftformer innen mage-tarm-systemet. For spiserørskreft har man hatt slike retningslinjer siden 2007, og de foreligger nå i revidert utgave (1). I Norge [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen