2010-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt

    Sannsynligvis skyldes denne økningen stigende inntak av fiberfattig kost. Dette resulterer i økt avføringskonsistens og økt intraluminalt trykk i tarmen som igjen fører til herniering av mukosa og serosa der vasa recta penetrerer muskellaget i tarmveggen5,6. Man går ut i fra at mindre enn 10% av befolkningen under 40 år har kolondivertikler, og insidensen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Inflammatorisk tarmsykdom hos barn

    IntroduksjonInflammatorisk tarmsykdom (IBD), Crohn´s sykdom (CD), Ulcerøs colitt (UC) og IBD uklassifisert (IBDU) er gastrointestinale sykdommer med ukjent etiologi, men med et kronisk tilbakevendende forløp gjennom hele livet. Sykdommens utbredelse, lokalisering, histopatologiske funn og ekstraintestinale manifestasjoner er avgjørende for å vurdere graden av alvorlighet og hvor aggressiv man bør være i behandlingen.   I […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av rectumprolaps

    Eksternt og internt rectumprolapsEksternt rectumprolaps er et fremfall av hele rectumveggen utenfor ytre anal åpning. Prolapset karakterisert med sirkulære slimhinnefolder (Figur 1), er manifest når det hele tiden foreligger utenfor anal åpningen eller habituelt når det fremkommer situasjonsbetinget ved økt intraabdominelt trykk (f. eks. ved tyngre løft eller defekasjon).   Til forskjell fra fullveggs […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av analinkontinens hos voksne

    BakgrunnUfrivillig avføringslekkasje forekommer hos 2-5% av den voksne befolkning. Prevalensen øker med økende alder, og på sykehjem har ca. 30% lekkasjeplager. Tilstanden fører til betydelig reduksjon av livskvalitet, og ofte til sosial isolasjon.   ÅrsakerDet er mange årsaker til analinkontinens, og tilstanden er ofte forårsaket av flere faktorer. Den største enkeltfaktoren er skade på […]

  Les mer

 • Posted in:

  Oppdatert om hemoroidekirurgi

    Artikkelen er en bearbeidet og oppdatert versjon av en artikkel publisert i NGF-nytt, nr 1 2010   InnledningSom kirurg er det dekkende å si at hemoroidene gir oss næringsgrunnlag. De er hyppig forekommende, halvparten av oss vil i løpet av livet kjenne på hemoroideplager. Det er ofte påfallende dårlig samsvar mellom kliniske funn og […]

  Les mer