2010-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Bariatrisk kirurgi – oppfølging og komplikasjoner

    Jøran Hjelmeseth innledet med temaet: «Patofysiologiske konsekvenser av Bariatrisk kirurgi». I Norge utføres rundt 3000 overvektsoperasjoner pr. år, hovedsakelig 3 operasjonsmetoder: «Gastrisk bypass», «Duodenal switch» og «Gastric sleeve»-reseksjon. Disse metodene har litt forskjellig effekt på de gastrointestinale hormoner, malabsorpsjon og effekt på for eksempel diabetes mellitus type II.   Den hormonelle «omkobling» etter et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk operasjon for ventralhernier

    Alle pasienter (n=177) operert laparoskopisk for ventralhernie i perioden 2002-2009 er evaluert prospektivt. Det var 61 kvinner og 116 menn, median alder 54 år (28-85 år). 164 hadde arrbokk, de fleste av de primære blokkene var rectusdiastase. Median operasjonstid var 130 min. I 6 tilfeller ble operasjonen konvertert til åpen operasjon. Liggetid postoperativt var […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av ulcerøs kolitt – laparoskopi på vei inn?

    Etiologien er ukjent, men patogenetisk hypotese tar utgangspunkt i at genetisk disponerte individer utmerker seg med overdreven immunologisk respons på innhold i normal tarmflora, og at dette fører til en kronisk T-celle-mediert inflammasjon4. Typiske kliniske symptomer som blodig/slimet diaré, magesmerter, redusert allmenntilstand og evt. ekstraintestinale symptomer, kan variere fra milde former hos mange til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kolecystektomi Hvordan unngå gallegangsskader? Trygg kirurgisk teknikk

    Farlig anatomi Klassiske eksempler på farlig anatomi er manglende eller svært kort ductus cysticus eller ductus cysticus som avgår fra høyre ductus hepaticus (Figur 1). Typisk for farlig patologi er inflammasjon og fibrose i Calots triangel, der galleblære, ductus cysticus og gallegangen er fast adherent til hverandre innleiret i arrvev som gjør oversikt nær […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bukskader

    Bukskader med pågående blødning representerer en spesiell utfordring, da det ikke alltid er enkelt å erkjenne og oppnå blødningskontroll.   Vi gir i artikkelen en oversikt over nyere prinsipper for diagnostikk og behandling av pasienter med abdominalskader. Den baserer seg på retningslinjer for behandling av bukskader ved OUS-Ullevål nedfelt i vår Traumemanual.   Skademekanismer:1. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsresultater etter Bascoms operasjon for pilonidal sinus

    IntroduksjonPilonidal sinus i interglutealkløften er en sykdom som er kjent for å gi langvarige plager pga. manglende spontan tilheling og et manglende eller utilstrekkelig kurativt behandlingstilbud. Således er det påvist en gjennomsnittelig symptomvarighet på mer enn 6 år både i Norge og i utlandet1. Tilstanden debuterer gjerne med en abscess i rima internates som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Levercyster

    Inndeling av levercysterLevercyster har flere betegnelser og presentasjonsformer, men i klinikken skiller vi mellom:   1. Simple levercyster som kan være solitære eller multiple2. Polycystisk leversykdom som kan forekomme med eller uten samtidig polycystisk nyrelidelse (Figur 1).   1. Simple levercyster   ForekomstLevercyster er den hyppigst forekommende av fokale leverlesjoner med en prevalens varierende […]

  Les mer