2010-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Er BEST bra etter at den første entusiasmen har lagt seg lokalt?

    Forekomsten av hardt skadde pasientene var lav hvilket medførte at man fikk lite trening i håndtering av denne pasientgruppen. I tillegg var behandling av hardt skadde pasienter ikke definert som et eget ansvarsområde under noen av spesialitetene.   På denne tiden fantes det ingen etablert opplæring innen initial behandling av hardt skadde pasienter i Norge. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prehospital traumetriage: verktøy for optimal sykehusmottagelse for traumepasienten

      (Bilde: Prehospitalt personell vurderer pasientens risiko for alvorlig skade. Fotograf: Haakon Harriss/Norsk Luftambulanse)   Traume-prevensjonDen optimale måten å redusere skadevirkningene av traumer er gjennom primærprevensjon som enten forhindre at ulykker skjer eller redusere deres skadeomfang. Når primærforebygging mislykkes, kan en effektiv kjede av prehospital og hospital traumeomsorg redusere både mortalitet og morbiditet (2). […]

  Les mer

 • Traumatologi

  Fokus på bedret behandling av de alvorligst skadde er derfor både etisk og samfunnsøkonomisk på sin plass. Dette var innledningen på et innlegg i Kirurgen nr. 1 (2010) der vi beskrev mangelen på formell systematisering i traumebehandlingen i Norge. Vi påpekte at selv om det er overbevisende dokumentert at innføring av traumesystem bedrer overlevelse hos pasienter […]

  Les mer