2010-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Ablasjon av atrieflimmer – metodikk og resultater

    Ved atrieflimmer foreligger uregelmessig elektrisk aktivitet i atriene pga. enten vedvarende hurtig ektopisk aktivitet i atriene eller re-entry kretsløp. Ved re-entry treffer ektopisk aktivitet fra en abnorm spontan depolarisering (trigger) på følsomt atrievev. Atrieflimmer utløses som regel av triggerområder som er lokalisert i atriene, oftest i områdene nær lungevenene. Den atriale elektriske aktiviteten overledes uregelmessig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ett års erfaring med bruk av endovaskulær “Chimney” teknikk i aneurismer i torakal- og abdominal aorta

    Er det ikke tilstrekkelig hals, har det hittil vært bare ett behandlingsalternativ til åpen kirurgi, nemlig fenestrerte eller grenede graft, som er individuelt tilpassede stentgraft. Dette har vist seg å være en god behandling, men ulempen har vært at produksjonstiden har vært for lang og dermed ikke egnet metode for den akutte pasient. Ofte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Karkirurgi ved Kongsberg sykehus i en 20 års periode

    Denne spredningen av faget skjedde sporadisk og uten noen overordnet faglig eller helsepolitisk plan. Karkirurgi ble i 1986 etablert som egen grenspesialitet under generell kirurgi.   Kongsberg sykehusVed Kongsberg sykehus har det vært drevet karkirurgi siden 1975 og man har lenge hatt et ønske om å lage en oversikt over denne aktiviteten i en […]

  Les mer

 • Festtalene har stilnet av i de store auditorier i OUS

    Også blant lederne er det en gryende uro. For vi står ovenfor noen «utfordringer». Problemer har vi ikke. Utfordringene er knyttet til noen bristende forutsetninger i denne storslåtte omorganisering; vi mangler plass, penger, infrastruktur, men mest alvorlig, vi mangler en plan. Den siste er nå å unngå «beslutningsstopp». Nok et nyord fra våre fremragende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dårligere tilbud for barn på sykehus i Oslo fra 2011?

    Bakgrunn for Barnesenteret i OsloBarnesenteret i Oslo ble planlagt og bygget på 1990-tallet. Forholdene for barn i Oslo som måtte legges inn på sykehus før den tiden, var kummerlige. Det var Oslo kommune som satte i gang planleggingen og finansierte bygningen. Barnesenteret åpnet i september 1998. Planleggingen skjedde med et klart siktemål. Barnas behov […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ansiktskader

      Prinsipper ved behandling av frakturer i ansiktsskjelettet   BilleddiagnostikkTette CT snitt med fremstilling av aksial, koronale, sagittale og tredimensjonale bilder har vært et stort fremskritt i diagnostikk av frakturer i ansiktsskjelettet. Dette gjør det lettere å planlegge operativ behandling (Fig. 1, 2).   OsteosyntesemateriellPlater og skruer i titan benyttes i ansiktskjelettet til rigid […]

  Les mer

 • Posted in:

  Optimal ortopedisk behandling av den hardt skadde pasienten

    Utviklingen av en mer standardisert frakturbehandling i 1950- og 60 årene og implementering av Advanced Trauma Life Support (ATLS) trening har vært viktige insitamenter til endring i multitraume-behandlingen (1). De senere års utvikling i molekylærbiologi og genetikk har endret vår forståelse for mekanismene bak de alvorligste komplikasjonene etter store traumer.   «Save Life – […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intervensjonsradiologi i traumebehandlingen

        Endovaskulær behandling kan brukes for temporært å stabilisere en pasient med massiv blødning, men også for definitiv behandling av blødninger og skader på store kar. Endovaskulær behandling av karskader har visse fordeler sammenlignet med åpen kirurgi, så som perifer tilgang i god avstand fra selve skaden og redusert kirurgisk traume.   Rask […]

  Les mer