107, 2010

Kirurgisk behandling av atrieflimmer -en oversikt over metoder og egen erfaring

By |1. juli 2010|Thoraxkirurgi|

    Livskvaliteten til pasientene blir også ofte betydelig forverret ved atrieflimmer. Behandling har tradisjonelt vært medikamentell. Denne kan gi opphav til bivirkninger og komplikasjoner.   Kardiologene startet tidlig på 1990-tallet med kateterbasert ablasjon. Kirurgisk behandling av atrieflimmer har fra [...]

107, 2010

Helserelatert livskvalitet og kroniske smerter hos pasienter før og etter hjertekirurgi

By |1. juli 2010|Thoraxkirurgi|

  Bakgrunn Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig endepunkt etter hjertekirurgi. Særlig gjelder dette for eldre pasienter, der forventet levetid er begrenset. Det har vært økt fokus på ulikheter i symptomer og behandling av menn og kvinner som hjerteopereres. Noen [...]

107, 2010

Minimalt invasiv klaffekirurgi

By |1. juli 2010|Thoraxkirurgi|

    Ved alvorlig symptomatisk aortastenose preges sykdommens naturlige forløp av raskt progredierende hjertesvikt med hyppige hospitaliseringer og leveutsikter på linje med pasienter med aggressiv kreftsykdom. En aldrende befolkning med omfattende tilleggssykdommer har aktualisert utvikling av mindre invasive behandlingsmetoder, noe [...]

107, 2010

Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil gjennom tidene

By |1. juli 2010|Thoraxkirurgi|

    Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil 1938 - 1955 i utlandet Den første hjertefeilen som ble vellykket behandlet var en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Dette ble vellykket utført første gang i verden den 26.08.38 i Boston, USA av R.E. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen