2010-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Utdanning av thoraxkirurger i Norge

    Utvikling av faget thoraxkirurgi Hjertekirurgi. Allerede på slutten av 1800-tallet begynte man å gjøre operasjoner på pericard. Den første hjerteoperasjonen som er registrert i litteraturen ble utført 4. september 1895 av reservelege Axel Hermansen Cappelen (1858-1919) ved kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, Kristiania. Han suturerte en 2 cm lang lesjon i venstre ventrikkel forårsaket av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av atrieflimmer -en oversikt over metoder og egen erfaring

      Livskvaliteten til pasientene blir også ofte betydelig forverret ved atrieflimmer. Behandling har tradisjonelt vært medikamentell. Denne kan gi opphav til bivirkninger og komplikasjoner.   Kardiologene startet tidlig på 1990-tallet med kateterbasert ablasjon. Kirurgisk behandling av atrieflimmer har fra slutten av 1980-tallet vært under stadig utvikling etter at Cox-Maze “kutt og sy” metode ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  Helserelatert livskvalitet og kroniske smerter hos pasienter før og etter hjertekirurgi

    Bakgrunn Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig endepunkt etter hjertekirurgi. Særlig gjelder dette for eldre pasienter, der forventet levetid er begrenset. Det har vært økt fokus på ulikheter i symptomer og behandling av menn og kvinner som hjerteopereres. Noen studier har vist at kvinner skårer lavere på livskvalitet både før og etter koronarkirurgi, mens […]

  Les mer

 • Posted in:

  Koronarkirurgi – fortid, nåtid og fremtid

      Prosedyren var imidlertid beskrevet allerede av Carrell (1). MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) ble beskrevet av Kolesov som 1967 anvendte kirurgisk stiftemaskin (2). Kolesov publiserte data om den første kliniske serien av CABG (coronary artery bypass graft).   USA utviklet koronarkirurgien videre og ble snart volummessig størst. Utbredning av koronarkirurgien satte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv klaffekirurgi

      Ved alvorlig symptomatisk aortastenose preges sykdommens naturlige forløp av raskt progredierende hjertesvikt med hyppige hospitaliseringer og leveutsikter på linje med pasienter med aggressiv kreftsykdom. En aldrende befolkning med omfattende tilleggssykdommer har aktualisert utvikling av mindre invasive behandlingsmetoder, noe som bekreftes ved at så mange som 30% av pasienter over 75 år med alvorlig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Konvensjonell hjerteklaff-kirurgi

      Allerede før introduksjon av hjerte-lunge-maskin på 50-tallet, gjorde man enklere kirurgi på mitralklaffen i form av kommisurotomi hvor man spaltet opp sammengrodde klaffeseil, ofte forårsaket av rheumatisk feber. Dette ble gjort med en skarp negl eller kniv via en tobakkspungsutur i atriet. Det var først etter innføring av hjerte-lunge-maskin at det ble mulig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil gjennom tidene

      Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil 1938 – 1955 i utlandet Den første hjertefeilen som ble vellykket behandlet var en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Dette ble vellykket utført første gang i verden den 26.08.38 i Boston, USA av R.E. Gross og J.H. Hubbard.   Neste trinn var reparasjon av coarctatio aortae som ble utført […]

  Les mer