2010-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Hvorfor så beskjeden interesse blant norske plastikkirurger for å delta på Nordiske brannskademøter?

    Det første Nordiske brannskademøte ble holdt i Bergen i 1985. Siden 1990 har møtene vært gjennomført annethvert år, med de forskjellige brannskadeenhetene i Norden som arrangører. Brannskadebehandling krever en tverrfaglig tilnærming. De nordiske brannskade-møtene samler derfor både (plastikk-)kirurger, anestesileger, (intensiv-)sykepleiere og fysioterapeuter.   Kunngjøring om NBM2010 skjedde i Norge bl.a. gjennom Tidsskriftet (papir og nett), i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endovaskulær behandling av venøs insuffisiens

    Varicekirurgien har vært gjennom ulike trender. Vi har de siste 20 årene vært gjennom alt fra lang til kort «stripping», høy ligatur av v. saphena magna, kun lokale fjernelser samt endoscopisk subfasciell perforantligatur.   Nye metoderI tråd med minimalt invasiv kirurgi de siste årene, har endovaskulær varmebehandling av insuffisiente vener vært i en rivende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Første nasjonale møte om WHOs sjekkliste; ”Safe Surgery Saves Lives” (Thon Hotell Arena, 16. april 2010)

    Arrangementet fant sted på Thon Hotell Arena på Lillestrøm med om lag 120 deltagere fra en rekke fagmiljøer fra alle deler av landet. For å gi møtet en bred profil med mulighet til å diskutere problemstillinger på tvers av fagmiljøene var invitasjon til konferansen sendt ut til representanter for alle operative fag samt anestesileger, […]

  Les mer

 • Brokkseminaret på Losby gods 8.-9. april 2010: Et paradigmeskifte?

    Nei, så enkel er ikke verden lenger. Det fikk vi erfare gjennom to dager med engasjerende foredrag av eksperter fra Skan-dinavia, Tyskland og Skottland. Den ene myten etter den andre stod for fall, og på flyet hjem kom erkjennelsen av at det kanskje var på tide med en ommøblering i egen virksomhet.   Lyskebrokk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intraoperativ nervestimulering av nervus laryngeus recurrens ved thyreoidea kirurgi

      Skade av recurrensSkade av nervus laryngeus inferior recurrens (NLR) ved thyreoidea kirurgi forekommer hos ca. 1-4% av pasienter [7,18]. Nervens axoner stammer fra nucleus ambiguus nervi vagi og forlater nervus vagus i mediastinum som NLR. Nervene svinger rundt arteria subclavia (høyre side) og aortebuen (venstre side) og forløper mellom trachea og øsofagus til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv hud-lukning ved hjelp av vevslim – ved laparoskopisk uttak av nyre fra levende giver

      Historikk/Innledning Forskjellige typer vevslim har vært anvendt i mange år, først og fremst til lukning i hudnivå. uten at metoden så langt har fått noe stort gjennomslag; verken ved traume/kutt eller ved lukning av kirurgiske snitt. Dog har noen ansett det som anvendelig, for eksempel ved kutt hos barn, da liming kan gjennomføres […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transoral Intragastrisk Fundoplikasjon (TIF)

      Av pasienter som får diagnosen gastroøsofageal reflukssykdom har 65-90% symptomkontroll med protonpumpehemmere (PPI: Omeprazol, Nexium, Somac, Lanzo, m.fl.)1. Men hva med de pasientene med betydelige symptomer som ikke vil ta PPI hele livet, og hva med de som kun har delvis effekt av medikamentene? Laparaskopisk Nissens fundoplikasjon regnes som gullstandarden i behandlingen av […]

  Les mer