2010-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Kommentarer til overvektsbehandling ved Stavanger Universitetssykehus

      Det er dog noen opplysninger som det er verdt å kommentere eller provosere til diskusjon om i fagmiljøene. Det ene er bruken av pasientgaranti.   I «lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) § 2-1. «Rett til nødvendig helsehjelp » siteres følgende:«Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha […]

  Les mer

 • Posted in:

  WHOs Safe Surgery checklist -Livsbesparende tiltak eller ”Keiserens nye klær”?

    Helt siden introduksjonsseminaret i London har Norsk Kirurgisk forening ønsket å stimulere tiltak som kan medvirke innføringen av listen i norske kirurgiske avdelinger og arrangerte under siste års høstmøte et eget seminar om emnet med internasjonale foredragsholdere som delte sine erfaringer med listen.   Vi er kjent med at en rekke avdelinger rundt om […]

  Les mer

 • Plastikkirurgiske betraktninger

    Problemer etter innleggelse av brystimplantatSom en reaksjon på disse fremmedlegemene, vil det hos alle kvinner dannes en arrvevskapsel rundt implantatet, som i større eller mindre grad fører til redusert kvalitet fra et kosmetisk ståsted og iblant også direkte lidelser i form av lokale smerter og stivhet i brystene. At kvinner i den situasjonen ønsker hjelp […]

  Les mer

 • Posted in:

  Forskning og utvikling innen laparoskopi i Trondheim

    Laparoskopisk kirurgi, operasjon gjennom små hull i mageregionen vha tynne stive instrumenter, byr på en rekke utfordringer sammenlignet med åpen kirurgi fordi kirurgen mister muligheten til å bruke fingrene direkte på pasientens organer. Kirurgen mister dermed muligheten til å kjenne blodårer, svulster og steiner og kunne manipulere vev direkte. Som alle vet, har denne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv auto-transplantasjon av nyre – første kasus

    Historikk All transplantasjonskirurgi (av organer) har i Norge vært sentralisert til Rikshospitalet. Auto-transplantasjon av nyre, med mulighet for extracorporal kirurgi (evt. mikrokirurgi) før reinnsetting, har siden 1980-tallet vært et særskilt tilbud – på indikasjonene; intraktabel nephrolithiasis, cancer i single nyre, ureterskade og nyrearterie-stenose/-aneurysme.   Det ble på 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet gjort et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Overvektsbehandling ved Stavanger Universitetssjukehus

    Tidligere har behandlingsmålet vært å optimalisere følgetilstandene av overvekten som blant annet diabetes, søvnapnø, slitasjeskader i vektbærende ledd og kardiovaskulære sykdommer. Mange overvektige pasienter er ikke i stand til å fortsette i vanlig arbeid og opplever sosial isolasjon. Det er på alle måter en pasientgruppe som behøver helsevesenets hjelp og hvor behandlingen av overvekten […]

  Les mer

 • Posted in:

  En kort historisk oversikt over nyrekreftkirurgien

    Den første nefrektomi hvor vi vet at pasienten overlevde, ble foretatt av Gustav Simon (1824-76) i 1869 (2). Planlagt kirurgisk behandling av nyrekreft har foregått i over 130 år. I 1877 foretok Theodor Kocher (1841-1917) den første planlagte tumornefrektomi. Det ble benyttet en fremre transabdominal tilgang. Dessverre døde pasienten tredje dag etter operasjonen. I […]

  Les mer

 • Posted in:

  Inntrykk fra et studieopphold i Winchester

    Rainsbury har selv lært seg onkoplastiske teknikker ved å arbeide tett sammen med en plastikkirurg. Han er en entusiast som bruker mye tid på å formidle denne kunnskapen videre. Han lærer opp andre i onkoplastisk kirurgi ved RHCH, og tar stadig imot observatører fra andre land. Nå arbeider han full stilling ved RHCH og […]

  Les mer