2009-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi ved Sørlandet sykehus-Kristiansand

    GalleoperasjonerTilnærmet alle inngrep påbegynnes laparoskopisk. Terskel for konvertering er, og skal være, lav. Dette gjenspeiles i en andel åpne operasjoner på 10% de siste fem årene. Vi har som mål å få utført et langt større antall operasjoner i forbindelse med akutte kolecystitter. Dette vil sannsynligvis skåne oss for en del av de»håpløse» gallene, […]

  Les mer

 • SCANDIV. Skandinavisk multisenterstudie om behandling av akutt perforert divertikulitt

      I den vestlige del av verden har omkring 30% av befolkningen over 50 år divertikler i distale del av colon. Ca 25% av disse får divertikulitt og videre kompliseres forløpet hos ca 15-20% (1). Perforert divertikulitt er den alvorligste komplikasjonen som behandles med akutt operasjon. Standardbehandling i Skandinavia er primær reseksjon, enten som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Er laparoskopi på et lokalsykehus mulig?

      …med at jeg var på rett plass til rett tid i 1991. Turid Josefsen, Hammerfest store datter og leder for USSC, senere Autosuture og nå Covidien, kom til hjembyen og oppdaget at vi ikke gjorde kikkehullskirurgi på Hammerfest sykehus. Vi hadde ikke utstyr og ingen kunne noe særlig mer om dette annet enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Er laparoskopi på et lokalsykehus mulig?

      …med at jeg var på rett plass til rett tid i 1991. Turid Josefsen, Hammerfest store datter og leder for USSC, senere Autosuture og nå Covidien, kom til hjembyen og oppdaget at vi ikke gjorde kikkehullskirurgi på Hammerfest sykehus. Vi hadde ikke utstyr og ingen kunne noe særlig mer om dette annet enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Uroterapi for barn på Rikshospitalet

          Målet med uroterapiKontinens, normalisert eller forbedret blære – og tarmtømming, individuelt, tilpassede hjelpemidler og økt livskvalitet. Behandlingen innebærer at pasienten endrer sine vaner og/eller gjennomfører treningsprogram. www.utfnordic.com   DiagnoserMMC, intraspinalt lipom, caudalt regresjonssyndrom, blæreexstrofi, meatusstenose, kloakkexstrofi, urethraklaffer, dysfunksjonell vannlating, vesico-ureteral reflux m.fl. Pasienter med overaktiv blære, urinretensjon/ inkomplett blæretømming, insuffisient sphinkter, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Uroterapi for barn på Rikshospitalet

      Målet med uroterapiKontinens, normalisert eller forbedret blære – og tarmtømming, individuelt, tilpassede hjelpemidler og økt livskvalitet. Behandlingen innebærer at pasienten endrer sine vaner og/eller gjennomfører treningsprogram. www.utfnordic.com   DiagnoserMMC, intraspinalt lipom, caudalt regresjonssyndrom, blæreexstrofi, meatusstenose, kloakkexstrofi, urethraklaffer, dysfunksjonell vannlating, vesico-ureteral reflux m.fl. Pasienter med overaktiv blære, urinretensjon/ inkomplett blæretømming, insuffisient sphinkter, kontinente stomier, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blærefunksjonsforstyrrelser hos barn

  Unormal vannlatning kan være forbundet med urinlekkasje og/eller ineffektiv blæretømning (urinretensjon), og det disponerer for residiverende urinveisinfeksjoner. Og urinveisinfeksjon kan føre til unormal vannlatning.     Årsaken til unormal vannlatning kan sitte i blære/urethra, det perifere nervesystem eller sentralnervesystemet. Genesen kan være en rekke forskjellige tilstander enten i effektororganet eller i styringsorganene, og disse kan […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blærefunksjonsforstyrrelser hos barn

    Unormal vannlatning kan være forbundet med urinlekkasje og/eller ineffektiv blæretømning (urinretensjon), og det disponerer for residiverende urinveisinfeksjoner. Og urinveisinfeksjon kan føre til unormal vannlatning. Årsaken til unormal vannlatning kan sitte i blære/urethra, det perifere nervesystem eller sentralnervesystemet. Genesen kan være en rekke forskjellige tilstander enten i effektororganet eller i styringsorganene, og disse kan være […]

  Les mer