2009-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi med en-port teknikk

    Bakgrunn og anvendelse Hovedargumentene for utviklingen av mini invasive teknikker er at pasientene har mindre smerter og ubehag, kortere liggetid og sykemeldingstid (1). Bruken av kamera bedrer oversikten lokalt i feltet. Viktig er også det gode kosmetiske resultatet, med mindre arr og tilsvarende mindre fare for komplikasjoner som blødning, infeksjoner, vedvarende smerter og ventralhernier. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi med en-port teknikk

    Bakgrunn og anvendelse Hovedargumentene for utviklingen av mini invasive teknikker er at pasientene har mindre smerter og ubehag, kortere liggetid og sykemeldingstid (1). Bruken av kamera bedrer oversikten lokalt i feltet. Viktig er også det gode kosmetiske resultatet, med mindre arr og tilsvarende mindre fare for komplikasjoner som blødning, infeksjoner, vedvarende smerter og ventralhernier. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv og endovaskulær behandling av mitralklaff lidelser

    Denne politisk ukorrekte uttalelsen kan til en viss grad sies å gjelde for kirurgisk behandling av klaffelidelser, og i større grad for såkalt transkateter intervensjon på de to klaffene. Selv om det er for tidlig å hevde at transkateter aortaklaff implantasjon er helt forutsigbar, er det nå gjort flere tusen slike prosedyrer i verden. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prekirurgisk planlegging og funksjonell nevronavigasjon ved operasjon av hjernesvulster

  Bakgrunn Ved reseksjon av lavgradige og høygradige hjernesvulster er det en positiv korrelasjon mellom økende reseksjonsgrad og forlenget overlevelse [1]. Ved alle typer gliomer tilstrebes derfor en mest mulig radikal kirurgisk ekstirpasjon av svulsten, noe som er annerkjent i de amerikanske kliniske retningslinjene for behandling av hjernesvulster [2]. Dersom dette ikke kan gjennomføres med et […]

  Les mer