2009-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Primære intraspinale svulster

    Med primære intraspinale svulster menes alle svulster i spinalkanalen, fra foramen magnum til coccyx, som utgår fra ryggmargen, ryggmarghinnene, spinalnerver og filum terminale. Insidensen er om lag 1,0 per 100 000 per år. Intraspinale svulster inndeles etter anatomisk lokalisasjon og histologi. Inndeling etter anatomisk beliggenhet: ekstraduralt, intraduralt/ ekstramedullært og intramedullært, er hensiktsmessig fra operasjonsteknisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Skiveproteser i rygg og nakke

    Behovet for evidensbasert kunnskap på dette området er stort og det pågår nå to norske randomiserte multisenterstudier med fokus på lumbale og cervikale skiveproteser. Inkludert i disse studiene er også en helseøkonomisk evaluering. Ved utprøving av nye kirurgiske behandlingsmetoder er det etter hvert blitt et økende krav om dokumentasjon rundt effektivitet og kostnad og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

    Bakgrunn I statsbudsjettet for 2009 kom det for første gang en betydelig satsing på dette feltet ved at det ble satt av midler og opprettet et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. I motsetning til Sverige og Danmark er Norge i startfasen når det gjelder kompetanse, organisering og systematisk bruk av kliniske kvalitetsregistre (1). Det […]

  Les mer