2009-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Barn med spiserørsdefekt. En biopsykososial oppfølgingsundersøkelse. – Avhandling for graden Ph.d. 26.02.09

    Kronisk sykdom i spedbarnsperioden kan påvirke foreldre-barn samspillet og den mentale helsen til barnet. I denne undersøkelsen ønsket vi å undersøke kvaliteten på mor-barn samspillet, psykisk helse og psykososial fungering hos pasienter med øsofagus atresi (figur 1). Vi undersøkte 39 spedbarn med øsofagus atresi ved ett års alder og deres mødre, og 21 ungdommer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utredning og kirurgisk behandling av Gastroøsofageal sykdom hos barn

    Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques presenterte i februar International Pediatric Endosurgery Group’s (IPEG ) “Guidelines for the Surgical Treatment of Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)”. Disse retningslinjene samsvarer i stor grad med gjeldende praksis i Norge.   Diagnostikk   Det er viktig at barnet er grundig utredet hos pediater før man vurderer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Manglende meconium-avgang og grønt oppkast hos nyfødt barn – en kasuistikk

      Sykehistorie   Normale funn ved prenatal ultralyd. Ukomplisert vaginal forløsning av pike i uke 41+5. Apgar score var 9/10 og fødselsvekt 4150 gram. Nyfødtundersøkelse var uten anmerkning. Tilsett av barnelege 2. levedøgn pga. manglende meconium-avgang. Hun spiste bra og gulpet ikke. Barnekirurgisk tilsyn 3. levedøgn grunnet økende bukomfang, grønne brekninger og manglende mekonium […]

  Les mer

 • Posted in:

  Overlevelse hos norske BRCA1 mutasjonsbærere med brystkreft

    Bakgrunn Det har vært gjort flere studier på overlevelse ved BRCA1 assosiert brystkreft. Disse har kommet med varierende konklusjoner. Ingen har vist bedre overlevelse, mange har rapportert ingen forskjeller (5-10). Noen studier har vist dårligere overlevelse (11-19). I denne studien sammenlignet vi overlevelse hos mutasjonsbærere med type behandling, samt overlevelse sammenlignet med en kontrollgruppe […]

  Les mer

 • Standardisering og registrering ved pancreascancer i Norge – Norsk Gastroenterologisk Forenings (NGF’s) interessegruppe for Pancreassykdommer. Nasjonalt møte i Oslo 27. mars 2009

  I Sverige har man utviklet et felles handlingsprogram for pancreascancer, og kommet frem til enighet om innhold og samarbeidsformer for et nasjonalt register. NGF’s interessegruppe for pancreassykdommer tok initiativ til et nasjonalt møte i Oslo 27.03.09, der de hovedansvarlige svenske aktørene la frem sine erfaringer og valg av registerdata. Kreftregisteret var representert ved direktør og […]

  Les mer

 • Kirurgi for arrbrokk – Skreddersøm eller eksakt vitenskap?

  Her er det lagt ned mye godt arbeid, og mange kirurger har sterke meninger om dette. Diskusjonsemnene er mange; hvordan skal insisjonene legges, hvordan skal disse lukkes og med hva? Er arrbrokk kirurgens feil alene eller går det an å skylde på pasienten også? Sentralt i denne debatten står Leif Israelsson. Hans arbeider med den […]

  Les mer

 • Posted in:

  80W Kalium-Titanyl-Fosfat laservaporisering av prostata. Ny gull-standard eller enda en døgnflue?

    Men også TURP er beheftet med problemer. Komplikasjonsraten er 10% og relatert til blødning, TUR-syndrom,, urethrastrictur, blærehalsstenose og seksuell dysfunksjon (1). 10-15% av pasientene trenger ny operasjon innen 10-15 år og mortaliteten er rapportert til 0,2-2,5% (2).   Derfor har man i flere år søkt etter alternative behandlingsmuligheter, og ulike former for «minimal invasive» prosedyrer har blitt anvendt med varierende suksess. Disse metodene har hovedsakelig gått […]

  Les mer

 • Posted in:

  ”Blir jeg et ryggvrak?”

    Hun hadde klare minner fra studietiden om langvarige ryggoperasjoner med stort blodtap og lang rekonvalens. Pasienter som ved utskrivelsen knuget seg til resepten på Paralgin forte. Og som senere altfor ofte var å se på ryggkirurgens poliklinikk. Det vår kollega var engstelig for er ”failed back surgery syndrome”. En del av pasientenes postoperative plager […]

  Les mer