2009-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Onkologisk behandling av ventrikkelcancer

    Fra ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av ventrikkelcancer” (IS-1527) som ble publisert i desember 2007. Hele teksten kan fritt lastes ned ved å benytte følgende link   Neoadjuvant/Adjuvant behandling ved operabel ventrikkelcancer En randomisert studie (MAGI C) med neoadjuvant + adjuvant cytostatikabehandling i tillegg til kirurgi, har sammenlignet med kun […]

  Les mer

 • Kirurgisk behandling av ventrikkelcancer

    Det dreier som om hvorvidt det så hyppig forekommende ventrikkelkarsinom kan helbredes ved kirurgi. På Billroths tid var ventrikkelcancer den mest utbredte av alle kreftformer. I dag er sykdommen i ferd med å bli en raritet i den vestlige verden med omkring 500 nye tilfeller årlig i Norge. For den som var født i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv ventrikkelcancerkirurgi

    Denne forsiktige holdningen har naturligvis også andre og viktigere årsaker enn de eventuelt kulturelle. Tidlige rapporter blant annet om portmetastaser gjorde at laparoskopisk cancerkirurgi lenge var – om ikke holdt i vanry – så i det minste beheftet med usikkerhet hva gjaldt de onkologiske langtidsresultatene. Ikke før resultatene av de randomiserte multisenterstudiene ved laparoskopisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av hjertekirurgi og kompliserte medisinske prosedyrer i Bosnia and Hercegovina

    Dette betyr ikke at eksistensen av et vellykket transplantasjonsprogram garanterer at helsesystemet virker optimalt, ei heller at det blir brukt i henhold til moralske og menneskerettslige prinsipper. Likevel kan suksess av kompliserte medisinske prosedyrer være en god indikator på et helsesystems generelle sunnhet.   Hjertekirurgi kan brukes som en slik indikator fordi denne typen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Single port laparoskopisk kolecystektomi.

    Mindre kirurgisk stress, mindre smerter, bedre oversikt i feltet og kortere liggetid var overbevisende selv for de mest innbitte skeptikerne. I dag er laparoskopiske metoder en selvfølge for alle nyutdannede gastrokirurger. Metoden er veletablert og akseptert. Man har utviklet faste operative standarder for de vanligste laparoskopiske inngrepene (galleoperasjoner, appendectomier, brokk).   Megatrenden innen gastrokirurgi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv ventrikkelcancerkirurgi

    Denne forsiktige holdningen har naturligvis også andre og viktigere årsaker enn de eventuelt kulturelle. Tidlige rapporter blant annet om portmetastaser gjorde at laparoskopisk cancerkirurgi lenge var – om ikke holdt i vanry – så i det minste beheftet med usikkerhet hva gjaldt de onkologiske langtidsresultatene. Ikke før resultatene av de randomiserte multisenterstudiene ved laparoskopisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopi og ERAS ved gastrokirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold (SiV)

    Litt om oss   På begynnelsen av 90-tallet var det tre sykehus i Vestfold (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) og alle startet med laparoscopisk kirurgi uten at det var noen felles styring. Etter at vi fikk ny eierstruktur og flere omorganiseringer, drives nå all bløtdelskirurgi i fylket fra sykehuset i Tønsberg. Foreløpig er det fortsatt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av akutt arteriell underekstremitetsischemi – En etterundersøkelse av 212 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

    De fleste har samtidig fått utblokking (PTA ) med eller uten stent, og/eller karkirurgi. Vi har sett på tidlig- og senresultater av dette behandlingsopplegget fra en representativ periode hvor alle underekstremiteter med akutt ischemi ble behandlet på denne måten.     Figur 1: Handlingsalgoritme ved akutt arteriell underekstremitetsischemi. Materiale og metode Tohundreogtolv pasienter som […]

  Les mer