2008-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Dysplastisk nyre med ektopisk munnende ureter som årsak til urininkontinens hos piker

    Bakgrunn Urininkontinens hos piker skyldes som oftest en funksjonell forstyrrelse i detrusor-sfinkter komplekset og er av den grunn som regel ikke kirurgisk kurerbar. Ved ureterektopi hos jenter er som oftest et dobbeltanlegg den bakenforliggende tilstand, der ureter fra det øvre anlegget munner ektopisk enten i blære, i blærehalsen, infrasfinkterisk eller i vagina. Ureter tilhørende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av minimalt invasiv kirurgi ved Diakonhjemmet Sykehus

    Innføring av minimalt invasiv kirurgi har ført til en rivende utvikling innen gastrokirurgi de siste årene. Dette har utløst spesielle utfordringer i de gastrokirurgiske miljøene. I løpet av kort tid skulle nye operasjonsteknikker læres og implementeres. Det har vært nødvendig med endring av kirurgisk kultur og tenkning. Det gav grunnlag for uenigheter og forskjellig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruktiv plastikkirurgi etter betydelig vektreduksjon

    Resultatene etter vellykket bariatrisk kirurgi resulterer ofte i at det oppstår ulik grad av hudoverskudd på forskjellig steder på kroppen. Pasientene opplever dette i mange tilfeller som svært plagsomt og ubehagelig. De har gjennomgått relativt dramatiske forandringer i løpet av kort tid ved at kroppsvekten er redusert betydelig. Dette resulterer for mange i at […]

  Les mer

 • Posted in:

  Multimodal behandling av levermetastaser

    Tema for fredags-seminaret i regi av norsk forening for gastroenterologisk kirurgi var multimodal behandling av levermetastaser. I 2005 ble det registrert om lag 3400 nye tilfeller av colorectal kreft i Norge. Mens 20-25% på diagnosetidspunktet har (det som tradisjonelt sett er oppfattet som) synkrone metastaser utvikler i tillegg 40-50% såkalte metakrone metastaser, selv etter […]

  Les mer

 • Laparoskopisk håndtering av choledochuskonkrementer. En gylden sjanse til å bli ferdig på operasjonsbordet?

  Erik Trondsens artikkel i Kirurgen nr 1/2008 anbefales for en detaljert og god fremstilling av litteraturen. Hans anbefaling er at det blir opp til den enkelte avdeling å velge metode; ERCP (pre-,per- eller postoperativ) eller laparoskopisk, avhengig av tilgjengelig ekspertise. Vi har hos oss opp gjennom årene behandlet enkelttilfeller med laparoskopisk metode, men majoriteten har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Historisk oversikt over overvektskirurgi med spesiell fokus på utviklingen i Norge.

    Kremen og Linners utførte den første instestinale bypassoperasjon i april 1954. Etter klinisk studie av Payne og DeWind fra perioden 1956-59, og etter Payne og medarbeideres videre eksperimentelle operasjoner med forskjellige lengder på tynntarms bypass, konkluderte man med at ideell lengde av funksjonell tynntarm var 35 cm jejunum og 10 cm ileum (Figur 1) […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bariatrisk kirurgi i Norge

    Tilsvarende tall for Norge viser at omtrent 20 % av voksne kvinner og menn har fedme1. Hvor mange av disse som har sykelig fedme (de nert som KMI >35 kg/ m2 eller KMI >40 kg/m2 med fedme relatert komor biditet), er vanskelig å si noe sikkert om. Antagelig dreier det seg om ca. 2 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dysplastisk nyre med ektopisk munnende ureter som årsak til urininkontinens hos piker

    Bakgrunn Urininkontinens hos piker skyldes som oftest en funksjonell forstyrrelse i detrusor-sfinkter komplekset og er av den grunn som regel ikke kirurgisk kurerbar. Ved ureterektopi hos jenter er som oftest et dobbeltanlegg den bakenforliggende tilstand, der ureter fra det øvre anlegget munner ektopisk enten i blære, i blærehalsen, infrasfinkterisk eller i vagina. Ureter tilhørende […]

  Les mer