2008-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Minimalt invasiv behandling av strukturell kardiovaskulær sykdom

    Grosse Kirurgen grosse Schnitte I 1999 uttalte den amerikanske hjertekirurgen Tabaie (1) fra Florida følgende:” Cardiac Surgery is the last surgical specialty to continue to use a highly invasive approach.” Det er skjedd en viss utvikling de siste ti årene, men denne uttalelsen må fremdeles kunne sies å være gyldig. Selv om enkelte hjertekirurgiske […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av akutt og kronisk hjertesvikt med mekanisk støtte

    Hjertesvikt Hjertesvikt er ”endestadiet” av kardiovaskulær sykdom, og kan være forårsaket av alle typer hjertesykdom. Til tross for betydelige fremskritt i forebygging og behandling av mange typer hjertesykdom, er hjertesvikt et økende problem. På verdensbasis regner man at 15 millioner personer rammes av alvorlig hjertesvikt årlig. Det finnes mer enn to millioner pasienter med […]

  Les mer

 • Notes- Første større studie på transvaginal cholcystektomi

  Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES ) er en hybrid behand-lingsmodalitet som kombinerer element-er fra fleksibel endoskopi og tradisjonell laparoskopi. Metoden(e) er stadig under utvikling og viderefører en rekke elementer innen forskjellige områder av den minimalt invasiv kirurgi. En oversikt over forskjellige aspekter av NOTES er tidligere omtalt her i Kirurgen [1,2]. Det er en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi ved et lite lokalsykehus

    Historie   Laparoskopisk kirurgi ble introdusert ved Sykehuset Namsos, den gang Namdal sykehus, i 1992 ved oppstart av gallekirurgi med denne teknikken. Et valg foretatt av avdelingens mest erfarne overlege skilte vårt sykehus fra mange andre i denne perioden; han valgte å la yngre assistentleger lære seg teknikken mens han selv sto over. Dermed […]

  Les mer

 • Posted in:

  Antonio Lacy- Laproskopi bedre enn åpen kirurgi for coloncancer?

    Han er invitert til å delta på Norsk Thoraco-laparoskopiforum sitt program tirsdag 21. oktober. Under første symposium med tema ”Education in laparoscopic surgery. Certification?” vil han være møteleder. Etter lunch vil han holde en gjesteforelesning med tema ”Laparoscopic technique in colon and rectum surgery”.   Barcelona   Det er mange norske kolleger som har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hepatocellulært carcinom (HCC) – En kompleks sykdom med økende krav til tverrfaglighet Inntrykk fra ILCA, Chicago 5-8 september 2008

    I 2007 ble den internasjonale levercancerforeningen ”International Liver Cancer Association” (ILCA) stiftet og det første internasjonale møtet fant sted. I år ble det andre møtet avholdt i Chicago i begynnelsen av september. Møtet samlet onkologer, intervensjonsradiologer, hepatologer og lever-/transplantasjonskirurger fra hele verden for å diskutere de etter hvert komplekse behandlingsstrategier for denne alvorlige sykdommen. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Enterokutane tynntarmsfistler, abdominal sepsis – og den atypiske pasient

    Vi har møtt dem alle sammen. Pasientene som, til tross for at vi utførte det kirurgiske inngrepet etter alle fagets regler, svarer med anastomoselekkasjer, sårruptur , absesser, og sårinfeksjoner før det hele kulminerer i åpne buker med en eller flere enterokutane fistler (fig 1). De er langliggere på intensivavdelinger og sengeposter. Reoperasjoner for å […]

  Les mer