2008-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Urologisk cancer

    I 2006 utgjorde urologisk cancer 24.3% av alle cancer diagnoser i Norge, der spesielt insidensen av prostata cancer har økt kraftig. Cancer utbredelse, diagnostikk og behandling har endret seg de siste årene, som følge av teknologisk utvikling, økende levealder og endrede levevaner. Et eksempel på dette er nyrekreft. De fleste nyresvulster i dag påvises […]

  Les mer

 • Posted in:

  Radikal behandling av Cancer Renis – En oversikt for kirurger

    For oss kirurger er dette fortsatt en sykdom hvor vi (ene og alene) er de som kan tilby pasientene kurativ behandling. Ny behandling med thyrosin-kinaseinhibitorer har ikke endret på dette faktum. I denne artikkelen tar jeg for meg den kirurgiske radikalbehandling av sykdommen, og også epidemiologi, klinikk, diagnostiske aspekter og klassifikasjonssystemer jeg mener kirurger […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prostatakreft anno 2008

    Epidemiologi Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge. Insidensen har økt markert de siste årene, og i 2006 ble det diagnostisert 3815 nye tilfeller i Norge. Årsaken til denne økningen er hovedsakelig en økt diagnostisk aktivitet, fremfor alt bruk av blodprøven prostataspesifikt antigen (PSA ), men også økende antall eldre menn i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Peniscancer – Utredning, behandling og kontroll

    1. Bakgrunn Peniscancer er den sjeldneste urologiske cancertypen. Insidensen av peniscarcinom har ligget på 30-40 tilfeller i Norge de siste 5 år. Utredning, behandling og kontroll baserer seg i store trekk på EAU guidelines (1). Av primær kreft på penis er ca 95% plateepitelcarcinom; andre typer er malignt melanom, Kaposis sarkom og forskjellige bløtvevsarkom. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Om testegenskaper i forskjellige populasjoner

    Hvis man tester 1000 menn med prostataspesifikt antigen (PSA ) i en relativt PSA -naiv befolkning i aldersgruppen 50 til 65 år, kan man vente å få omtrent følgende resultater når man setter tallene inn i den klassiske 2 x 2 tabellen:     Disse tallene er basert på første screeningrunde i en stor […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blærecancer – en oversikt for kirurger

  Blærecancer er den fjerde hyppigste kreftformen blant menn i Norge etter prostata-, lunge- og coloncancer og den sjette hyppigste totalt. Sykdommen er ca. 3 ganger så hyppig blant menn som hos kvinner og forkommer sjelden før 50 års alder. Iflg. Krefregisteret var det 1263 ny tilfelle av cancer i ureter, blære og urethra i 2005, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Traumebehandling hjemme… og ute…

    Skader er en av de viktigste årsaker til invaliditet og tapte leveår i den yngste halvdelen av befolkningen. Forebyggelse av skader er svært viktig og bør være en prioritert oppgave. Til tross for det vil et stort antall nordmenn bli alvorlig skadet i overskuelig fremtid og være i behov av akutt sykehusinnleggelse. Det er […]

  Les mer