2008-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Laparoskopi som hverdagskirurgi

    Dette er en oppgave for hverdagskirurgene. Vi i Drammen representerer et slikt miljø. Vi har ikke funnet på så mye nytt, men har bidradd med betydelig innsats for å sette våre erfaringer i system.   10 års erfaring   Det er nå litt over 10 år siden vi begynte med laparoskopisk appendektomi som standard […]

  Les mer

 • Posted in:

  Total ekstraperitoneal plastikk (TEP) – brokkbesøk i Sverige

    Kursbeskrivelse Kurset startet med en grundig gjennomgang av anatomien i det preperitoneale rommet. Forståelse av anatomien er helt avgjørende for å mestre operasjonsteknikken og stille rett diagnose peropera-tivt. Deretter dekket man utredning, indikasjoner/kontraindikasjoner, alternative opera-sjonsteknikker, samt håndtering av de vanligste komplikasjoner. Det var også lagt opp til praktisk trening på virtual-reality simulator, samt TEP-modeller […]

  Les mer

 • Posted in:

  Status for minimalt invasiv lyskebrokk-kirurgi i Norge

    Introduksjon Laparoskopisk brokkirurgi ble spådd en stor era på begynnelsen av 90-tallet. Laparoskopisk gallekirurgi var allerede innført ved de fleste norske sykehus, og høyvolumsgruppen lyskebrokk så ut til å bli neste utfordring. Både transabdominal teknikk (TAPP ) og preperitoneal teknikk (TEP) var vel etablerte ved en rekke utenlandske sentra, og en del norske kirurger […]

  Les mer

 • Staging av adenocarcinom i ventrikkelen: Betydning for valg av strategi

  Problemer med tolkning av litteraturen Det er betydelige vanskeligheter med overførbarheten og tolkningen av den aktuelle litteraturen. Problemene som følger av forskjellig prevalens av sykdom (eller av de ulike stadiene av sykdom) i den populasjonen som er publisert og i vår egen, er diskutert i en egen seksjon (under). Ytterligere problemer oppstår på grunn av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye nordiske retningslinjer for behandling av ikkedescenderte testikler

      1 Ve.sidig ikke-descendert testikkel Det var deltagelse fra alle de fem nordiske land, med klinikere og forskere fra de pediatriske disipliner innen, kirurgi, urologi, patologi, anestesi, endokrinologi, andrologi og testisfysiologi. Fra norsk side deltok professor Robert Bjerknes, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og undertegnede. Arbeidet resulterte i en nordisk konsen-sus som ble publisert i Acta […]

  Les mer

 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.     Bilde 1. Kongenital […]

  Les mer