2008-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  VATS ved lungecancer)

      Bilde 1. Standard sideleie ved VATS Det var først da videoteknikken kom i bruk fra 1980-årene at det for alvor ble utvikling i den moderne thorakoskopiske kirurgien, parallelt med utvikling av laparoskopisk kirurgi. Den mest brukte internasjonale betegnelsen er nå «Video Assisted Thoracic Surgery» (VATS ). Vanlige thoraxkirurgiske inngrep utføres med en mindre […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av moderne hjertekirurgi

    I begynnelsen av det 20. århundre var det en utbredt oppfatning blant kirurger at det var umulig å operere på hjertet. Theodor Bilroth hevdet at bare uansvarlige leger forsøkte hjertekirugi. Samtidig døde mange barn av medfødte hjertefeil.     1 Den første cross-over operasjonen ”Lukket” hjertekirurgi I 1944 utviklet kardiologen Helen Taussig ved Johns […]

  Les mer

 • Posted in:

  Reseksjon av lungevev med laser

    Bakgrunn Operativ fjernelse av lungevev skjer i form av anatomiske og ikke-anatomiske reseksjoner. Førstnevnte omfatter segmentreseksjoner, lobektomier og pneumonektomier. Sistnevnte er kilereseksjoner i forskellige varianter av som oftest perifert beliggende tumores eller diffust patologiske parenkymforandringer. Instrumentariet har til nå bestått av vanlig suturering eller diverse stifteapparater. Kilereseksjoner omfatter alltid en grad av tap av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Postoperative resultater innen 60 dager ved operativ behandling av ikkesmåcellet lungekreft

    Undersøkelser fra Kreftregisteret har vist relativt høy postoperativ mortalitet etter lungekreftkirurgi ved norske sykehus (2). En medvirkende årsak til dette, er at pasienter med lungekreft har blitt operert på for mange sykehus som har manglet tilstrekkelig kompetanse innen kirurgi og postoperativ behandling. Hensikten med denne studien var å analysere postoperativ mortalitet og morbiditet inntil […]

  Les mer

 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.   Svulster Mediastinum er hyppigste […]

  Les mer

 • Komplikasjoner etter lungekirurgi

  Luftlekkasje / bronkopleural fistel Luftlekkasje er den hyppigste komplikasjon etter lungereseksjoner og varierer fra bagatellmessige forhold til stor lekkasje som krever reoperasjon. Samtidig lungesykdom som emfysem øker risiko for luftlekkasje både i mengde og varighet. Langvarig drensbehandling er et vesentlig hinder for postoperativ mobilisering, og forlenger liggetiden i sykehus. Luftlekkasje etter pneumonektomi er så å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av lungemetastaser

    Internasjonalt problem Når vi står overfor vanskelige beslutninger om eventuell operasjon av lungemetastaser er det en viss trøst i å vite at dette er et problem også i andre land. En velfundert problematisering omkring dette gjøres av Tom Treasure både muntlig og skriftlig [1]. Vi har få gode veiledninger i å avgjøre operasjon eller […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endobronkial laserterapi ved non-resektabel lungecancer

    Intraluminal bronkoskopisk terapi For pasienter med obstruerende luftveisneoplasmer er intraluminal bronkoskopisk terapi (IBT) en viktig behandlingsmodalitet. IBT omfatter blant annet laser-reseksjoner, lokal elektrokoagulasjon (inkl argon plasma koagulasjon) , stentbehandling og brachyterapi. I dette innlegget gis hovedsaklig en kort oversikt over behandlingsprinsippene for laserterapi.   Indikasjoner En stor andel av de pasienter som henvises til […]

  Les mer