2007-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Robotassistert laparoskopisk prostatektomi ved prostatacancer

    En del aspekter ved behandling av prostatacancer er kontroversielle. Dette fører til at den fagpolitiske holdningen er ulik fra land til land og fra spesialist til spesialist. Et av de viktigste spørsmålene er om man skal prøve å påvise sykdommen tidlig ved å gjennomføre PSA-screening, eller om sykdommens naturlige forløp ubehandlet er så gunstig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk Partiell Nefrektomi

    Historikk Den første laparoskopiske nefrektomien ble utført allerede i 1990 av Clayman [1]. Operasjonstid opp mot 9 timer og mange komplikasjoner medførte at det tok lang tid før metoden ble akseptert. I dag regnes laparoskopisk nefrektomi som gullstandard av mange. Partiell nefrektomi (PN) ble først utført hos pasienter med absolutt indikasjon for nefronsparende kirurgi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk aktivitet ved OUU

    Laparoskopiske teknikker har også innen urologi gjennomgått en rivende utvikling de siste årene. I 1990 ble den første laparoskopiske nefrektomi gjennomført av dr Clayman i USA, og ganske raskt ble stadige flere operasjoner utført av entusiastiske urologer. I 1992 ble resultatene av den første laparoskopiske adrenalektomi publisert, og samme år den første laparoskopiske prostatektomi. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kryoablasjon ved kreft i prostata og nyre

    Introduksjon Kulde kan drepe vev. Det er viktige norske bidrag som har økt vår forståelse av patofysiologien ved kuldeskader (1). Etter hvert som temperaturen faller vil ekstracellulær isdannelse føre til at væske trekkes ut av cellene som følge av en osmotisk gradient. Intracellulære iskrystaller gir en direkte skade av organeller og cellemembran. Blodplater aggregerer […]

  Les mer

 • De siste dogmene: Ventrikkelsonde og null-per-os etter bukkirurgi

  Rutinemessig bruk av nasogastrisk drenasje (ventrikkelsonde) og post-operativ faste (null per os) er to av hjørnesteinene i den tradisjonelle perioperative behandling ved bukkirurgi. Noen nytte er aldri blitt påvist vitenskapelig selv om selektiv bruk åpenbart har en plass i spesielle tilfeller. Begge modaliteter utelukker at pasienten kan spise vanlig mat. Målet med denne artikkelen er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Cystiske pancreas neoplasmer

      Bilde 1. Foredagsholdere ved det første nasjonale møte NGFs Interessegruppe for pancreassykdommer. Fra venstre: Truls Hauge, Bjørn Edwin, Johan Permert og Ivar Gladhaug Introduksjon Funn av cystiske neoplasmer i pancreas synes økende og utgjør i dag en betydelig del av operasjonsvolumet for pancreaskirurgi ved større sentre. Warshaw viste i en studie en økning […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brokksymposium på Kirurgisk forenings Høstmøte

    Parastomale brokk Overlege Jan Lambrechts fra Gjøvik ga først en oversikt over noen epidemiologiske poenger: Klinisk utvikler 50 % av stomier brokk, endestomier mer enn bøyler. Om stomien anlegges gjennom eller lateralt for rectusmuskelen påvirker ikke incidensen. 20-25 % av alle stomibrokk trenger operasjon, resultatene av operasjoner er fortsatt ganske nedslående. 46 – 100 […]

  Les mer