2007-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Behandling av blødende Ulcus Pepticum

    ”If anyone should consider removing half of my good stomach to cure a small ulcer in my duodenum, I would run faster than he” C.E.Mayo, 1927   Effektiv syrehemming har vi også hatt tilgang til i en årrekke. Et paradoks er det da at antallet ulcus-komplikasjoner, det være seg perforasjon eller blødning, har vist […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye doktorgrader: Anomalier i bukvegg og GI-traktus.

    Prenatal diagnose kan optimalisere den pre-, peri- og postnatale omsorgen av nyfødte med gastroschisis, omfalocele, analatresi, øsofagus- og duodenalobstruksjon. Historisk har den kliniske praksisen vært basert på postnatalt diagnostiserte kasus, og man har manglet kunnskap om intrauterin utvikling. Målene med studiene var å beskrive resultatene fra tidspunktet for prenatal diagnose samt å identifisere risikofaktorer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopi ved kryptorkisme

      Figur 1: Testisaplasi med venstre ductus deferens (DD) og a. testikularis (A) som ender blindt innenfor indre lyskeåpning. Bakgrunn Laparoskopi kan også brukes i operativ behandling. Ved intrabdominalt beliggende testikkel vil ofte testikulariskarene være for korte til at man kan flytte testikkelen ned i scrotum i en seanse. Fowler og Stephens beskrev i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi på barn og nyfødte – spesielle utfordringer

    I Norge blir de fleste alminnelige operasjoner på barn utført av generelle kirurger (orchiopexi, appendectomi, radikal operasjon for lyskebrokk med mer), mens komplekse tilstander opereres av barnekirurger. Spesialisert barnekirurgi inkluderer:   • neonatal kirurgi (kirurgi t.o.m. 44 gestasjonsuke) i organsystemer utenom hjerte, skjelett og CNS • medfødte misdannelser som krever spesiell ekspertise (f.eks. anorektale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastroschise. Pre- og postnatal overvåkning og behandling

    Gastroschise består i en medfødt bukveggsdefekt til høyre for navlesnorfestet (Fig. 1). I sjeldne tilfelle er defekten venstresidig. Gjennom hullet i bukveggen protruderer det meste av både tynn- og tykktarm (Fig. 2). Andre organer som kan ligge utenfor bukhulen er ovarier, tuber, testikler, urinblæren og nedre del av mavesekken [1]. Mortaliteten ved gastroschise var […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fremskritt i behandlingen av medfødt diafragmahernie

    Typisk for nyfødte med CDH er akutte pusteproblemer og evt. respirasjonssvikt. For CDH pasienter med senere symptomdebut kan det kliniske bildet variere med både abdominale og respiratoriske symptomer. Omkring 1/3 av CDH pasientene har alvorlige tilleggsmisdannelser [1]. CDH behandles av barnekirurger i nært samarbeid med barneleger og/eller barneanestesileger. Forekomsten av CDH er mellom 1: […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blæreexstrofi

    På grunn av diastasen mellom pubisbena ligger de ytre kjønnsorganene og endetarmsåpningen mer fortil enn normalt. Blæreanlegget varierer i størrelse, og det kan ha betydning for behandlingen. Navlestrengen munner i overkant av blæreanlegget. Øvre urinveier er vanligvis normale ved fødselen, men nesten alle har vesico-ureteral reflux. Indre kjønnsorganer er oftest normale hos piker,og guttene […]

  Les mer