2005, 2009

Kirurgi på barn og nyfødte – spesielle utfordringer

By |20. mai 2009|Barnekirurgi|

  I Norge blir de fleste alminnelige operasjoner på barn utført av generelle kirurger (orchiopexi, appendectomi, radikal operasjon for lyskebrokk med mer), mens komplekse tilstander opereres av barnekirurger. Spesialisert barnekirurgi inkluderer:   • neonatal kirurgi (kirurgi t.o.m. 44 gestasjonsuke) i [...]

2005, 2009

Gastroschise. Pre- og postnatal overvåkning og behandling

By |20. mai 2009|Barnekirurgi|

  Gastroschise består i en medfødt bukveggsdefekt til høyre for navlesnorfestet (Fig. 1). I sjeldne tilfelle er defekten venstresidig. Gjennom hullet i bukveggen protruderer det meste av både tynn- og tykktarm (Fig. 2). Andre organer som kan ligge utenfor bukhulen [...]

2005, 2009

Fremskritt i behandlingen av medfødt diafragmahernie

By |20. mai 2009|Barnekirurgi|

  Typisk for nyfødte med CDH er akutte pusteproblemer og evt. respirasjonssvikt. For CDH pasienter med senere symptomdebut kan det kliniske bildet variere med både abdominale og respiratoriske symptomer. Omkring 1/3 av CDH pasientene har alvorlige tilleggsmisdannelser [1]. CDH behandles [...]

1905, 2009

Det alvorlig skadde barnet – en diagnostisk og behandlingsmessig utfordring

By |19. mai 2009|Barnekirurgi|

  I land hvor man har tradisjon for å skille behandling av barn ut i egne enheter helt opp på sykehusnivå, har traumebehandling av denne pasientgruppen ofte blitt godt systematisert. Dagens standard for optimal traumebehandling av voksne pasienter baserer seg [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen