2007-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Minimalt invasive kirurgiske metoder utfordrer den tradisjonelle thoraxkirurgi: – Evner thoraxkirurgene å henge med i utviklingen?

      Fig. 1. Bildet viser koronarkirurgi på bankende hjerte uten bruk av hjerte lungemaskin og med bruk av stabilisatorer. Sentralt i bildet sees et arteria mammaria interna graft som er anastomosert til LAD. Minimal invasiv koronarkirurgi Fra ca. 1995 oppsto en minimalt invasiv metode også innen hjertekirurgi med koronare operasjoner på bankende hjerte, såkalt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Notes – Revolusjon eller blindspor?

    Diskusjonen foregår naturlig nok også i Europa, og de europeiske foreningene for laparoskopisk kirurgi (EAES) og gastroenterologi (ESGE) tok derfor nylig initiativet til stiftelsen av en ny faggruppe for Europeisk NOTES-viksomhet, kalt Euro-NOTES. I underkant av 280 deltagere deltok 21-22. september på den første Euro-NOTES konferansen i Gøteborg. En rekke tunge europeiske fagpersoner fra […]

  Les mer

 • Posted in:

  Synkrone levermetastaser ved colorektal cancer.

    Det er mange studier som bekrefter nytteverdien av leverreseksjon hos pasienter med metastase fra colorektal cancer. Leverreseksjon er nå standard behandling av colorektale levermetastaser hvor man ikke kan påvise ekstrahepatisk spredning. Unntak herfra er lungemetastaser som er operable, samt direkte innvekst fra levermetastasene til for eksempel diafragma som lar seg resessere. Tradisjonelt har man […]

  Les mer

 • Pancreaskirurgien i utvikling Inntrykk fra 7. Congress of the European Chapter of the International Hepatico-Pancreatico-Biliary Association i Verona, 6 – 9. juni, 2007

  Dirk Gouma holdt en ”presidental lecture” over stenting eller kirurgi innen HPB, der konklusjonene var at preoperativ stenting av gallegang før pankreasreseksjon statistisk er forbundet med økt morbiditet og kun bør benyttes i selekterte tilfeller. Palliative prosedyrer ved inoperable pancreassvulster bør foregå endoskopisk, mens ved kronisk pankreatitt bør kirurgiske metoder velges fremfor endoskopiske (kfr N […]

  Les mer

 • Posted in:

  Obturatorbrokk

    Pasientkasuistikk En 83 år gammel undervektig kvinne ble innlagt med et døgns anamnese på sterke magesmerter, lokalisert helt ned mot høyre lyske. Smerten strålet ned langs medialsiden av høyre lår. Den var konstant og økte på. I tillegg hadde hun bevegelsestrang og oppkast. Avføringen var normal innleggelsesdagen. Det var normale tarmlyder og abdomen var […]

  Les mer

 • Laparoskopisk operasjon for lyskebrokk

  De fleste brokkmaterialer, også de som sammenligner laparoskopisk og åpen operasjon fokuserer på operasjonstid, postoperative smerter, postoperativ liggetid, kostnader, dels for sykehuset, dels for samfunnet, og med residiv som endepunkt. Residivfrekvenser ved åpne operasjoner varierer enormt fra <1% ved spesialklinikker til ca 20% [1,2]. Det er etter hvert også økende erkjennelse av at en viss […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kroniske abdominalsmerter -diagnostisk laparoskopi, Staging og biopsi

    Pasientene er fortvilte, hemmes i aktivitet, sosialt, og er blitt avhengige av analgetika. De er ofte veldig appellerende. Hva gjør man? Jo, vi tilbyr en diagnostisk laparoskopi. Vi forteller at en mulig årsak til smertene kan være sammenvoksninger, og forklarer hvordan disse kan tenkes å være årsak til smerter, ved at de fikserer organer, […]

  Les mer