2007-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  HIFU ved OUU, Nytt tilbud for pasienter med cancer prostata

    Introduksjon Ved Oslo Urologiske Universitetsklinikk (OUU) har vi som første sykehus i Norden installert High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) i form av Ablatherm® til behandling av prostata cancer. Hittil har vi behandlet 14 pasienter. Vi håper at tilbudet ved OUU, Aker Universitets Sykehus, kan bli et tilbud ikke bare for hele Norge, men for hele Norden. HIFU teknologien er utviklet i Frankrike og har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innstilling om traumesystem i Norge

    Gruppens sammensetning   Gruppen har bestått av kirurger og anestesileger med mange års traumeerfaring i hele behandlingskjeden fra prehospitale tjenester til og med rehabiliteringen. I arbeidet har gruppen tatt utgangspunkt i erfaringer fra andre land, gjort undersøkelser av både de prehospitale tjenestene og traumehåndteringen ved sykehusene i Norge i tillegg til gruppemedlemmenes egne erfaringer. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny operasjonsmetode for traktbryst

    Tidligere operasjonsmetode Operasjonsmetoden for dette har tradisjonelt fulgt hovedlinjene som ble beskrevet av Ravitch i 1949 (1).Metoden innebærer disseksjon og fjerning av brusken mellom benet del av costa og sternum på begge sider i det affiserte område. Bruskhinnen skulle stå igjen. Sternum ble så tverrdelt lengre cranialt og løftet frem for å bli stabilisert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kombinasjon av operasjon for store arrbrokk og bukplastikk

    I seg selv kan de største herniene gi stor ekspansjon av huden over og hos kvinner vil i tillegg magehuden ofte være hypertrofisk og strukket etter graviditeter. Arret kan i seg selv være stygt, spesielt der arrbrokket kommer etter infeksjoner eller gjentatte laparotomier. En laparoskopisk operasjon vil ofte etterlate en hengende hypertrofisk hud, og […]

  Les mer

 • Lår- og lyskebrokkirurgi i Norge

  Et sykehus med opptaksområde på 100 000 pasienter vil således operere 140 pasienter årlig for lyske- og lårbrokk. Andel av residiv-operasjoner i dette tallet er ikke kjent, men er sansynligvis noe fallende. Imidlertid har vi sett en økning av antallet av flere generellkirurgiske operasjoner de siste årene, men et operasjonstall opp mot 140 per 100 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gullstandard for lyskebrokkskirurgi

    Kilder Selv om vi i Norge ikke har noe nasjonalt register til å overvåke endringer i og kvaliteten ved vår egen brokkirurgi, har våre naboland Sverige (1) og Danmark (2) utmerkede brokkregistre av henholdsvis 15 og 9 års varighet. Med enhetlig befolkningssammensetning, samt langt på vei enhetlig kirurgisk tradisjon, vil studier og anbefalninger utgått […]

  Les mer

 • Forum for brokkirurgi

  Styret i NFGK ble pålagt å oppnevne et interimstyre med mandat til å utforme forslag til vedtekter og til å initiere aktiviteter med basis i de foreslåtte vedtektene. Medlemmer av interimstyret var Tore Gauperaa, Inge Glambek, Odd Mjåland, Arne Refsum, Arne Seternes og Brynjulf Ystgaard. På generalforsamlingen i 2006 ble interimstyret enstemmig valgt til å […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny doktorgrad: Forbedret behandling ved endetarmskreft

    Prognosen etter kirurgisk behandling av endetarmskreft i Norge har bedret seg dramatisk etter innføring av operasjonsmetoden “total mesorectal excisjon” på 1990-tallet. Alle pasienter med endetarmskreft i Norge har siden 1994 blitt fortløpende registrert i Rectumcancerregisteret. Dette materialet har dannet grunnlag for en nylig avlagt doktorgradsavhandling1 med Universitetet i Oslo, hvor Morten Tandberg Eriksen har […]

  Les mer