2006-03

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Nytt fra den 10. laparoskopisk verdenskongress

    Programmet var svært variert og dekket alt fra utdanningsaspekter innen generell kirurgi til egne sesjoner for svært komplekse prosedyrer. Gjennom egne sesjoner for gastrokirurgi, thoraxkirurgi, endokrin kirurgi, urologisk kirurgi, gynekologi, kar-kirurgi, barnekirurgi og traumekirurgi ble de fleste fagområder grundig belyst. I tillegg til de norske «Faculty»-representantene Ronald Mårvik fra St. Olav og Erik Fosse fra Rikshospitalet deltok færre enn 10 norske kirurger og ettersom de […]

  Les mer

 • Posted in:

  Multimodal behandling av levermetastaser

    Insidensen av nye tilfeller av colorektal cancer i Norge er ca 3400 pr år. Ca 50 % av disse har eller vil utvikle levermetastaser med omtrent like mange fordelt i hver gruppe. Dette medfører at totalt ca 1700 nye pasienter i Norge får levermetastaser årlig. Noe eldre data har antydet at ca 10-15 % av disse igjen kan opereres for sine levermetastaser. Imidlertid […]

  Les mer

 • Posted in:

  Thorakoskopisk operasjon for medfødt diafragma brokk hos barn?

    Standard behandling av medfødt diafragma brokk (congenital diaphragmatic hernia, CDH) hos nyfødte barn innebærer preoperativ stabilisering på intensiv avdeling. Ofte er det behov for respiratorbehandling («gentle ventilation» anbefales, dvs. lave luftveistrykk). Operasjonen foretas i stabil fase. Ved laparotomi reponeres hernierte bukorganer og defekten lukkes med sutur, eventuelt med patch ved svært stor defekt.   Det foreligger enkelte artikler om laparoskopisk operasjon for CDH og det er beskrevet […]

  Les mer