Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Prisvinnere 2011 NFBE

Østhus, Skjerven og Tøsti fikk priser.

Petter Østhus fikk mamma-pris for abstract 201:

“Preoperativ kartlegging av cancer mammae med kontrastultralyd”

Østhus P, Holmen T, Østlie A, Brekke M, Måsøy SE, Tangen TA
Bryst- Endokrinkirurgisk avdeling, St. Olav
Mammaradiologisk avdeling, St. Olav
Avdeling for Patologi, St. Olav
Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Helle Skjerven fikk mamma-pris (abstract 204+205).

Lene Tøsti fikk endokrinkirurgi-pris for abstract 211:

“Utredning og oppfølging av pasienter med knuter i thyroidea i en 10-års-periode ved Sykehuset Innlandet Hamar”