Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Nytt æresmedlem i Norsk kirurgisk forening: Lars Vasli

Styret i NKF foreslo Lars Vasli som æresmedlem på grunn av hans enestående innsats for Norsk kirurgisk forening.

Lars Vasli er født i Oslo i 1954. Han studerte medisin i Dublin og var ferdig lege i 1979.

Etter turnustjeneste i Levanger og Sogndal og endt militærtjeneste som avdelingslege på Lahaugmoen, begynte han sin kirurgiske spesialistutdanning som assistentlege ved Sentralsykehuset i Akershus i 1981. Han fortsatte ved Lovisenberg og Aker og ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1990.

Han tok videreutdannelse i helseadministrasjon ved Harvard School of Public Health i Boston i 1990-91 og ble Master of Public Health (MPH).

I 1993 ble han administrerende direktør ved Oslo private sykehus og senere Røde Kors Klinikk/Omnia sykehuset i Oslo Røde Kors sykehuslokaler. Han fortsatte i denne stillingen frem til 2002, da han ble klinikksjef for den kirurgiske virksomheten ved Lovisenberg sykehus, en stilling han fortsatt innehar.

Lars begynte sin virksomhet i styret i Norsk kirurgisk forening som kasserer i 1990, og var leder for foreningen fra 2004 til 2006. Han var også redaktør for Kirurgen fra 2002 til 2006.

Lars Vasli har i realiteten hatt ansvaret for foreningens økonomi helt siden 1990, først som kasserer, senere da lovene måte forandres slik at han fortsatt kunne drive virksomheten, som forretningsfører. I tillegg til å være kasserer og forretningsfører har han også hatt ansvaret for hele det praktiske arrangement ved Høstmøtet.

Da Lars overtok som kasserer i 1990 hadde foreningen et bankinnskudd på kr 298 535,65, og årsregnskapet viste et underskudd på kr 1 624,73. Etter at han overtok har foreningens økonomi gjennomgått en utrolig utvikling, og balansen fra 2010 viser at foreningen nå disponerer mer enn 3 millioner kroner!

Hans innsats har gitt foreningen en enestående økonomisk frihet, som bl.a. har gitt muligheter for stipendier og priser og i år utgivelse og utsending av Jubileumsboken gratis til alle medlemmer.

Lars har også vært opptatt av at det faglige og vitenskaplige nivået på Høstmøtet skal ligge så høyt som mulig. Dessuten at infrastrukturen for møtet skal være best mulig. Han har modernisert møtet med tidlig overgang til elektronisk innsendelse av abstracter og digitalisering av presentasjonene.

Videre skal nevnes Lars sin vilje og evner til å løse vanskelige spørsmål på en elegant og behagelig måte. Han er den fødte diplomat.

Lars har ledet foreningens økonomiske drift i mer enn 20 år, dvs over 1/5 av foreningens historie, han har mer enn 10 doblet foreningens formue, og han har ledet Høstmøtet på en glimrende måte