Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

NTLF-prisen for beste vitenskapelige/eksperimentelle innlegg tildelt Njård Nordstrand

Prisvinner (til høyre) med diplom overrekkes av representanten fra Olympus.

Abstrakt nr. 75: «Nattlig hypertensjon ved sykelig overvekt effekten av gastric bypaskirurgi og intensiv livsstilintervensjon». Medforfattere: Hertel JK, Hofsø D, Sanbu R, Saltvedt E og Hjelmeseth J.