Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

NTLF-pris for beste foredrag tildelt Kristian Storli

En meget fornøyd prisvinner (til venstre) og ikke mindre fornøyd pris tildeler fra Covidien.

Abstrakt nr 132: «Laparoskopisk radikal reseksjon forbedret overlevelse i like stor grad som åpen mesokolisk reseksjon for kolon cancer i prospektiv singel-senter studie». Medforfattere: Iversen K. og Søndenaa K.