Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Kurs i grunnleggende kirurgisk teknikk

Det første 'Basic Surgical Skills Course' (BSS) i Norge ble arrangert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål fra 16. til 18. juni. Kurset omhandler grunnleggende kirurgisk teknikk og er egnet for leger I startfasen av den kirurgiske utdannelsen. Kurset er etter model fra Royal College of Surgeons (RCS) og er et samarbeids-prosjekt mellom Norsk Kirurgisk forening (NKF) og Ullevål Universitetssykehus. RCS stilte med instruktører under kurset. Neste kurs blir I uke 44 ved UUS.

Det har fra NKF side vært et ønske om å styrke de basale kirurgiske ferdigheter tidlig I kirurgiutdanningen. I den forbindelse er et slikt kurs velegnet å gjennomføre det første året I spesialiseringen. Kanskje kan kurset I framtiden regionaliseres til flere sykehus. Tilbakemeldingene på første avholdte kurs har vært gjennomgående positive. For å lese mer, klikk på link til Ullevål sykehus sin hjemmeside