/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full-page.php

Malthes Legat

Dr. Alexander Malthes legat  – overført til Norsk Kirurgisk Forening

Legatet ble overført fra Den Kirurgiske Forening i Oslo i 2014 til Norsk Kirurgisk Forening. Legatet ble opprettet i 1920, og er dermed snart hundre år gammelt.

Dette betinger noen historiske betraktninger:

Alexander Malthe ble født i 1845 og døde i 1928. Han tok medisinsk embetseksamen i 1875 og arbeidet ved Rikshospitalet inntil han startet privat kirurgisk praksis i Christiania i 1886. Han hadde flere studieopphold i utlandet, blant annet i London, Paris og flere ganger i Tyskland.

Alexander Malthe var en dominerende skikkelse i norsk kirurgi i sin tid og utførte den første appendectomien i Norge i 1889 samtidig som dr. Treves i London, i 1897 den første ventrikkelreseksjonen, og han var også først ute med elektiv brokkplastikk og laryngotomi. Han hadde lært aseptisk teknikk i utlandet og underviste i dette.

Han var ugift og ble en meget holden mann. Han donerte en million kroner til Den Kirurgiske Forening i Oslo, for at avkastningen skulle brukes til beste for unge kirurger. Legatet ble Alexander Malthes legat. Dessuten gav han førti tusen kroner til årsfestene og to hundre tusen kroner til reising av Det Medisinske Selskaps hus på Drammensveien.

Den Kirurgiske Forening i Oslo ble stiftet i 1894, 17 år før Norsk Kirurgisk Forening. Det ble holdt månedlige møter på mandags kveld, og i mine første år som kirurg var oppmøtet så høyt at den store sal i Det Medisinske Selskap var fylt til trengsel. Programmene dekket alle aspekter av kirurgien, og mange fant det givende å få et innblikk i områder utenfor sitt daglige virke. I løpet av mine 25 år som formann for foreningen, sank oppmøtet stadig, til tross for mange glimrende foredrag. Til slutt fant vi det nødvendig å legge ned foreningen og overføre legatet til Norsk Kirurgisk Forening. Legatets størrelse var ved overføringen på 1,9 millioner kroner.

Helt siden starten har forretningsførervervet ligget hos medlemmer av familien Mellbye. I dag er det fjerde generasjon, som er representert ved Anette Mellbye, som har vervet.

Stipendiene for 2014, ble tildelt Oddry Folkestad (kr 30.000,-), Kjersti Juul Jensen (kr 20.000,-) og Stephan Thomassen (kr 20.000,-), som her presenterer sine reisebrev.

Søknad/henvendelse kan sendes/rettes til:

Hedda Marud