Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Karskader – fortsatt en utfordring

Traume er fortsatt en ledende dødsårsak i aldersgruppen opp til 44 år (1,2), der blødning utgjør 30-40 % (2,3). Karskader forårsaker opp til 20 % og utgjør en betydelig andel av de potensielt unngåelige dødsfallene primært relatert til blødning i thorax eller abdomen (4). Karskader forekommer hos 1-4,4 % av alle traumer (5-7) og opp til 50 % er etter penetrerende mekanisme i England (7) og 75-80 % i USA (8). Perifere karskader utgjør 40-70 % av alle karskader og er isolert sett en sjelden årsak til mortalitet (9-11), men har en betydelig innvirkning på morbiditet (12,13). Total amputasjonsfrekvens er 6,5-20 % etter stumpe og 0,4-4 % etter penetrerende traumer (11). Primær blødningskontroll, rask transport og tidlig revaskularisering er sentrale faktorer for bedret overlevelse og morbiditet (9,14-16).