Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Temaleder: Urologi

Norsk Urologisk Forening lever i beste velgående. Vi hadde et svært vellykket vårmøte i Oslo i mai. Det var mange gode foredrag med tilhørende debatter. Noen utvalgte er skrevet om til artikler, og presenteres i dette nummer av kirurgen.

Peyronies sykdom

christian_beisland
Christian Beisland

Privatpraktiserende urolog i Arendal, Knut Henning Klem, holdt på vårmøtet en glitrende forelesning over temaet Peyronies sykdom. Dette er en urologisk sykdom som har satt spor gjennom historien. I denne artikkelen tar han både et (kunst)-historisk tilbakeblikk og gir en oppdatert oversikt over moderne behandlingsprinsipper.

Testikkelkreft

Når det gjelder urologiske kreftsykdommer med effekt av moderne behandling, så er ingen som kan konkurrere med testikkelkreft. Fra å være en sykdom med høy dødelighet, så er det i dag en tilstand man i de aller fleste tilfeller kan kurere – selv med fjernspredning. Overlege Rolf Wahlquist ved OUS er en nestor innen urologisk kreftbehandling, og han har skrevet en oversiktsartikkel for kirurger som belyser multidisiplinær moderne behandling.

Prostatakreft

Urologene har brukt Ultralyd ved diagnostikk av prostatakreft i 30 år. De siste årene har bruken av MR bredt om seg. I dag brukes fusjon av MR-bilder og ultralydbilder for å gi en optimal fremstilling av kreftmistenkelige områder, slik at disse kan biopseres mer treffsikkert. Overlege i urologi Eduard Baco og overlege i radiologi Erik Rud ved OUS, skriver i dette nummeret om fordeler og ulemper ved metodene. Begge er internasjonalt anerkjente kapasiteter på feltet.

Utdanning

NUF har vært forkjempere for en ny spesialitetsstruktur i Norge. Denne er nå på vei, og skal ha et innhold. Blant annet skal det finnes gode metoder for veiledning av utdanningskandidater. Erik Haug og medarbeidere beskriver i dette nummeret av Kirurgen en modell som de har benyttet ved Sykehuset i Vestfold. Kanskje kan den overføres til andre sykehus?

På vegne av NUF ønsker jeg deg som leser av Kirurgen; god lesning, ett godt høstmøte og etter hvert en flott vinter.