Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Man må gjøre proktologi mer sexy

Sa en kollega for kort tid siden. Jeg tenker fortsatt på uttalelsen og lover å komme tilbake med respons når jeg har en løsning.

En stor andel av vår polikliniske virksomhet går med til proktologiske lidelser og det samme gjelder dagkirurgiske avdelinger rundt om i landet.

Pasientene er i stor grad unge, voksne uten komorbiditet, og presenterer alt fra enkle problemstillinger, vi raskt kan gjøre noe med, til mer komplekse besvær.

Når det gjelder de mer utfordrende problemstillingene, som for eksempel kompliserte fistler, kroniske bekkenbunnsmerter og alvorlige tømningsforstyrrelser, kan det være godt å ha noen å diskutere med eller henvise til. Mange har innsett dette og ved flere sykehus er det nå opprettet bekkensenter.

Jeg får stadig spørsmål om hvordan bekkensenteret på AHUS fungerer. Det er ikke en egen avdeling med resepsjon, men et virtuelt senter med organisert samarbeid mellom flere spesialiteter (gynekologi, urologi, gastrokirurgi, anestesi, nevrologi, psykiatri, radiologi, bekkenbunnsfysioterapeuter og spesialsykepleiere) som møtes regelmessig og utreder og behandler denne pasientkategorien fra hele regionen.

AHUS mottar omtrent 400 henvisninger til bekkensenteret årlig. Ved de ukentlige møtene diskuteres pasienter med sammensatte problemstillinger. Det er også gjennomgang av henvisninger og planlegging av hvilke spesialister som skal undersøke/behandle noen av pasientene.

Flere av våre kolleger med denne kompetansen har gått av med pensjon: Ylva Sahlin, Tom Øresland, Nazir Naimy og Kari Løvvik . Det er et stort ansvar for oss som er igjen å videreføre denne kompetansen.

Til slutt vil jeg takke alle gode kollegaer som har bidratt med artikler i dette nummeret og til redaksjonen som har satt fokus på proktologi.