ABANDIA – abdominale aortaaneurismer og diabetes. En nasjonal multisenterstudie av pasienter som opereres for AAA

Abdominale aortaaneurismer (AAA) rammer om lag en av ti menn. -Tilstanden er fire ganger hyppigere hos menn enn kvinner1,2. Forekomsten av diabetes mellitus (DM) hos pasienter med AAA er i tidligere studier rapportert å være 10-15 %3. Nyere forskning fra Haukeland Universitetssjukehus har vist en prevalens av DM på 25% hos pasienter som inn-legges til … Fortsett å lese ABANDIA – abdominale aortaaneurismer og diabetes. En nasjonal multisenterstudie av pasienter som opereres for AAA