Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Barnekirurgi i Malawi

Globalt har kirurgisk behandling av barn lenge vært underkjent som viktig for barns helse. Størst konsekvenser har det fått for barn i lavinntektsland. OUS samarbeider med Barnekirurgisk avdeling i Blantyre, Malawi.

I perioden fra 2000 til 2015 ble det på verdensbasis registrert en reduksjon i barnemortalitet. Selv i fattige områder av verden falt dødeligheten for barn under fem år dramatisk (1). I samme tidsperiode økte dødsfall på grunn av medfødte misdannelse fra å være den syvende mest vanlige dødsårsak til femte mest vanlige dødsårsak hos barn under fem år. Med denne økningen døde flere barn under fem år av medfødte misdannelser enn de gjorde av for eksempel HIV, tuberkulose og malaria. Kirurgisk behandling av barn er sentral ved medfødte misdannelser, behandling av solide svulster og skader. Tilgang til kirurgisk behandling varierer mye fra region til region. I flere land i syd-Asia og sentrale, østlige og vestlige deler av Afrika sør for Sahara er det beregnet at mer enn 95 % av befolkningen ikke har noe tilbud om kirurgisk behandling.

Malawi er et lavinntektsland som ligger i sørøst-Afrika. I likhet med mange andre afrikanske land har Malawi en stor barnepopulasjon. Av 18 millioner innbyggere er omtrent halvparten under 15 år. Lilongwe er hovedstad, mens Blantyre er den største byen og landets viktigste kommersielle senter.

Queen Elizabeth Hospital (QEH) ligger i Blantyre og er et lokal- og regionsykehus. Det er blant annet det eneste sykehuset i landet som opererer nyfødte. OUS innledet et formalisert samarbeid med nevrokirurgisk avdeling i QEH i 2013. I 2016 startet samarbeidet med barnekirurgisk avdeling, QEH.

Bilde. Fra sengeposten på sykehuset.

Eric Borgstein er avdelingssjef ved barnekirurgisk avdeling på QEH og professor ved det medisinske fakultet i landet. Han har sin spesialistutdannelse i barnekirurgi fra Nederland og Skottland, og har bodd det meste av livet sitt i Malawi. Han har i perioder vært eneste barnekirurg i avdelingen, men har nå en liten, men god stab med barnekirurger. De opererer et stort antall barn med medfødte misdannelser, blant annet anorektale misdannelser, Hirschsprungs sykdom og myelomeningocele. De opererer omlag 50 barn med Wilms tumor i året, til sammenligning er antallet i Oslo cirka fem per år. Andre barneurologiske inngrep er sjeldne i Malawi, blant annet fordi landet mangler en fostermedisinsk avdeling. I vestlige land blir hydronefrose og andre misdannelser i urinveiene ofte diagnostisert prenatalt, og etter fødselen blir behandling av disse barna overført til barneleger eller barnekirurger. I moderne barnekirurgi utgjør barneurologi omlag halvparten av pasientene, mens det altså er mindre av det i et land som Malawi.

Frem til 2017 hadde barnekirurgisk avdeling på QEH ingen ordentlig postoperativ- eller intensivavdeling. Noen opererte barn fikk plass på en allerede overfylt voksen-intensivavdeling, mange ble tidlig etter en operasjon overflyttet til sengeposten hvor selv enkelt medisinsk overvåkingsutstyr manglet. På sengeposten, som var ett stort rom, kunne det ligge opp til 50 barn og mellom klokken 16.30 og 07.30 var det ikke uvanlig med kun én sykepleier på vakt. Familie og slekt bidro med å passe på barna, men allikevel hendte det at barn døde det første postoperative døgnet etter ukomplisert kirurgi. Mangelfull medisinsk overvåking var sannsynligvis en vanlig årsak til disse dødsfallene.

En egen enhet med postoperativ- og intensivavdeling hadde i mange år hatt høy prioritet hos professor Borgstein. Malawi er imidlertid et land med knappe ressurser og det var vanskelig å få i stand finansiering av et slikt prosjekt. På et tidspunkt kom Borgstein i kontakt med pop-ikonet Madonna. Hun hadde vært engasjert i veldedighetsarbeid i Malawi siden 2006 og hun var villig til å bistå med én million dollar til et nytt sykehus. I juli 2017 ble det nye sykehuset bygget på området til QEH og det fikk navnet «Mercy James Institute of Pediatric Surgery and Intensive Care» etter en av Madonnas Malawi-adopterte sønner. Den nye avdelingen har tre operasjonsstuer, seks intensivplasser, tre postoperativplasser og 52 sengeplasser.

Bilde. Pasient med gastroschise og barnekirurg Andreas Urdal i den nye intensiv avdelingen.

OUS bidro med medisinsk teknisk utstyr for 15 millioner kroner til den nye avdelingen. Medisinsk-teknisk avdeling på OUS hjalp til med å installere utstyret. Et annet viktig bidrag fra OUS er på helsepersonellsiden. De siste årene har det kontinuerlig vært én eller to intensivsykepleiere fra OUS på den nye avdelingen. De har bidratt i den daglige driften av intensivavdelingen og de har gitt opplæring og undervisning til lokale sykepleiere. Samtidig har flere sykepleiere fra Malawi kommet til Oslo og hospitert et halvt år på OUS; på sengepost, operasjonsstuen og intensivavdelingen. Barneanestesilegene ved OUS reiser regelmessig til avdelingen i Malawi og bistår i det daglige arbeidet, samt med supervisjon og undervisning. Avdelingen har en egen stab med kirurger. Behovet for faste utvekslingsavtaler er derfor ikke like stort som på anestesisiden, men flere av barnekirurgene fra OUS har besøkt Malawi og jobbet en periode ved QEH de siste årene.

Bilde. «OUS huset» i Blantyre.

OUS har i flere år hatt et eget hus med seks sengeplasser nær QEH. Helsepersonell fra OUS, og av og til fra andre land, bor her. Huset har blant annet eget svømmebasseng, hushjelp, to hunder og eget vakthold. Det er et hyggelig sted å trekke seg tilbake etter en dag i avdelingen. Folk i Malawi er vennlige og imøtekommende. Det er et godt miljø på sykehuset og de som reiser dit opplever at de yter god hjelp. Mange finner det også lærerikt å bli kjent med et helsevesen som er forskjellig fra det norske og de får erfaring med medisinske tilstander som man sjelden ser her hjemme. Norske LIS-leger i barnekirurgi har også en stående invitasjon om å komme til Malawi for å få operativ erfaring i medfødte misdannelser og solide svulster som avdelingen har et stort volum av.

 

Referanse

Mullapudi B, Grabski D, Ameh E et al. Estimates of number of children and adolescents without access to surgical care. Bull World Health Organ 2019, 97:254-258.